หมวดหมู่:

nghề nghiệp

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnghề nghiệp

  • การออกเสียง : thợ cơ khí thợ cơ khí [vi]
  • การออกเสียง : bác sĩ bác sĩ [vi]
  • การออกเสียง : xe ôm xe ôm [vi]
  • การออกเสียง : thư kí thư kí [vi]
  • การออกเสียง : dược sĩ dược sĩ [vi]
  • การออกเสียง : lơ xe lơ xe [vi]
  • การออกเสียง : thợ may thợ may [vi]
  • การออกเสียง : nhà tạo mốt nhà tạo mốt [vi]
  • การออกเสียง : công nhân công nhân [vi]
  • การออกเสียง : nhà thiết kế nhà thiết kế [vi]