หมวดหมู่:

ngốc

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงngốc

  • การออกเสียง : ngu ngu [vi]