หมวดหมู่:

ngôn ngữ

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงngôn ngữ

 • การออกเสียง : Phan
  Phan [vi]
 • การออกเสียง : Ngô
  Ngô [vi]
 • การออกเสียง : Đức
  Đức [vi]
 • การออกเสียง : Nhật
  Nhật [vi]
 • การออกเสียง : Mã Lai
  Mã Lai [vi]
 • การออกเสียง : Hà Lan
  Hà Lan [vi]
 • การออกเสียง : tương
  tương [vi]
 • การออกเสียง : ả rập
  ả rập [vi]
 • การออกเสียง : na uy
  na uy [vi]
 • การออกเสียง : pháp
  pháp [vi]
 • การออกเสียง : Ba Lan
  Ba Lan [vi]
 • การออกเสียง : Hàn
  Hàn [vi]
 • การออกเสียง : Phần Lan
  Phần Lan [vi]
 • การออกเสียง : Thái
  Thái [vi]
 • การออกเสียง : Ba Tư
  Ba Tư [vi]
 • การออกเสียง : Tây Ban Nha
  Tây Ban Nha [vi]
 • การออกเสียง : Tấn
  Tấn [vi]
 • การออกเสียง : Séc
  Séc [vi]
 • การออกเสียง : Ý
  [vi]