หมวดหมู่:

neuter noun

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงneuter noun

 • การออกเสียง : Fremderleben Fremderleben [de]
 • การออกเสียง : Renommee Renommee [de]
 • การออกเสียง : πυροτεχνήματα πυροτεχνήματα [el]
 • การออกเสียง : Rumgehänge Rumgehänge [de]
 • การออกเสียง : Sichtbarmachen Sichtbarmachen [de]
 • การออกเสียง : ρεσιτάλ ρεσιτάλ [el]
 • การออกเสียง : Codeknacken Codeknacken [de]
 • การออกเสียง : Gedankenabreißen Gedankenabreißen [de]
 • การออกเสียง : βομβαρδισμός βομβαρδισμός [el]
 • การออกเสียง : καθοικάκι καθοικάκι [el]
 • การออกเสียง : Derivationspräfix Derivationspräfix [de]
 • การออกเสียง : Filmsieden Filmsieden [de]
 • การออกเสียง : Kleinstadtidyll Kleinstadtidyll [de]
 • การออกเสียง : Abgespanntsein Abgespanntsein [de]
 • การออกเสียง : Henry-Gewehr Henry-Gewehr [de]
 • การออกเสียง : Ballstoppen Ballstoppen [de]
 • การออกเสียง : Gefauche Gefauche [de]
 • การออกเสียง : Mikrokontaktdrucken Mikrokontaktdrucken [de]
 • การออกเสียง : Versetzungsgleiten Versetzungsgleiten [de]
 • การออกเสียง : Vordispergieren Vordispergieren [de]
 • การออกเสียง : Schwellenreiten Schwellenreiten [de]
 • การออกเสียง : Vollmantelgeschoß Vollmantelgeschoß [de]
 • การออกเสียง : Ballgeschiebe Ballgeschiebe [de]
 • การออกเสียง : Stabilitätsdenken Stabilitätsdenken [de]
 • การออกเสียง : Verkehrsgewirre Verkehrsgewirre [de]
 • การออกเสียง : Warmmachen Warmmachen [de]
 • การออกเสียง : Abgeschobensein Abgeschobensein [de]
 • การออกเสียง : Datenpad Datenpad [de]
 • การออกเสียง : Dekatieren Dekatieren [de]
 • การออกเสียง : Einstechschleifen Einstechschleifen [de]
 • การออกเสียง : Hochgeschwindigkeitsflammspritzen Hochgeschwindigkeitsflammspritzen [de]
 • การออกเสียง : Monopräparat Monopräparat [de]
 • การออกเสียง : Nachschneiden Nachschneiden [de]
 • การออกเสียง : Wasserdargebot Wasserdargebot [de]
 • การออกเสียง : aktivum aktivum [de]
 • การออกเสียง : Auftrocknen Auftrocknen [de]
 • การออกเสียง : Drucklosschalten Drucklosschalten [de]
 • การออกเสียง : Liniendiagramm Liniendiagramm [de]
 • การออกเสียง : Nachverdichten Nachverdichten [de]
 • การออกเสียง : Normalfräsen Normalfräsen [de]
 • การออกเสียง : Pulsschweißen Pulsschweißen [de]
 • การออกเสียง : 4:3-Format 4:3-Format [de]
 • การออกเสียง : Bildungszentrum Bildungszentrum [de]
 • การออกเสียง : Gallensäurenkonjugat Gallensäurenkonjugat [de]
 • การออกเสียง : Kablieren Kablieren [de]
 • การออกเสียง : Mitgebringe Mitgebringe [de]
 • การออกเสียง : Software-Bundling Software-Bundling [de]
 • การออกเสียง : Injektorstrahlen Injektorstrahlen [de]
 • การออกเสียง : Magnetronsputtern Magnetronsputtern [de]
 • การออกเสียง : Abwesendsein Abwesendsein [de]
 • การออกเสียง : Besoffensein Besoffensein [de]
 • การออกเสียง : Eindringenlassen Eindringenlassen [de]
 • การออกเสียง : Spaßhaben Spaßhaben [de]
 • การออกเสียง : χειμαδιό χειμαδιό [el]
 • การออกเสียง : Plasmaspritzen Plasmaspritzen [de]
 • การออกเสียง : Querverschieben Querverschieben [de]
 • การออกเสียง : Aktionsverb Aktionsverb [de]
 • การออกเสียง : Gegeifere Gegeifere [de]
 • การออกเสียง : Mikrowellensintern Mikrowellensintern [de]
 • การออกเสียง : Sassanidenreich Sassanidenreich [de]
 • การออกเสียง : Zielspringen Zielspringen [de]
 • การออกเสียง : Intensitätsrauschen Intensitätsrauschen [de]
 • การออกเสียง : Mandeleis Mandeleis [de]
 • การออกเสียง : Nagelziehen Nagelziehen [de]
 • การออกเสียง : Pflichtgefühl Pflichtgefühl [de]
 • การออกเสียง : Schienenauftragsschweißen Schienenauftragsschweißen [de]
 • การออกเสียง : Holzfällen Holzfällen [de]
 • การออกเสียง : Nordkap Nordkap [de]
 • การออกเสียง : Wasserschöpfen Wasserschöpfen [de]
 • การออกเสียง : NS-Verbrechen NS-Verbrechen [de]
 • การออกเสียง : Nazischwein Nazischwein [de]
 • การออกเสียง : Druckentlüften Druckentlüften [de]
 • การออกเสียง : Gläserrücken Gläserrücken [de]
 • การออกเสียง : Metallpulverspritzen Metallpulverspritzen [de]
 • การออกเสียง : Aidssterben Aidssterben [de]
 • การออกเสียง : Exposee Exposee [de]
 • การออกเสียง : Feinblechschweißen Feinblechschweißen [de]
 • การออกเสียง : Füllhornschütteln Füllhornschütteln [de]
 • การออกเสียง : Knöllchen Knöllchen [de]
 • การออกเสียง : Konturenschleifen Konturenschleifen [de]
 • การออกเสียง : Gepacke Gepacke [de]
 • การออกเสียง : vogelbeobachten vogelbeobachten [de]
 • การออกเสียง : Trockenpressen Trockenpressen [de]
 • การออกเสียง : Weltraumwetter Weltraumwetter [de]
 • การออกเสียง : Zitroneneis Zitroneneis [de]
 • การออกเสียง : Kolonialhaus Kolonialhaus [de]
 • การออกเสียง : ράπισμα ράπισμα [el]
 • การออกเสียง : Elektroschweißen Elektroschweißen [de]
 • การออกเสียง : Geochse Geochse [de]
 • การออกเสียง : Separee Separee [de]
 • การออกเสียง : Schriftgießen Schriftgießen [de]
 • การออกเสียง : Gesaufe Gesaufe [de]
 • การออกเสียง : Patriziat Patriziat [de]
 • การออกเสียง : Treibgas Treibgas [de]
 • การออกเสียง : Unbeflecktes Herz Mariä Unbeflecktes Herz Mariä [de]
 • การออกเสียง : μοσχοσάπουνο μοσχοσάπουνο [el]
 • การออกเสียง : προγόνι προγόνι [el]
 • การออกเสียง : Wahrsprechen Wahrsprechen [de]
 • การออกเสียง : Direkthärten Direkthärten [de]
 • การออกเสียง : Kantenlösen Kantenlösen [de]