หมวดหมู่:

neuter noun

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงneuter noun

 • การออกเสียง : appartement appartement [fr]
 • การออกเสียง : Kraftwerk Kraftwerk [de]
 • การออกเสียง : benzin benzin [da]
 • การออกเสียง : beefsteak beefsteak [en]
 • การออกเสียง : Auga Auga [gl]
 • การออกเสียง : jamboree jamboree [en]
 • การออกเสียง : zeugma zeugma [fr]
 • การออกเสียง : Ferienhaus Ferienhaus [de]
 • การออกเสียง : arboretum arboretum [en]
 • การออกเสียง : Silentium Silentium [la]
 • การออกเสียง : outfit outfit [en]
 • การออกเสียง : fitting fitting [en]
 • การออกเสียง : jejunum jejunum [en]
 • การออกเสียง : boccia boccia [de]
 • การออกเสียง : Steißbein Steißbein [de]
 • การออกเสียง : postulat postulat [la]
 • การออกเสียง : soll soll [de]
 • การออกเสียง : Versprechen Versprechen [de]
 • การออกเสียง : mastering mastering [en]
 • การออกเสียง : Ade Ade [en]
 • การออกเสียง : geoid geoid [en]
 • การออกเสียง : abyssal abyssal [en]
 • การออกเสียง : Bitteschön Bitteschön [de]
 • การออกเสียง : baud baud [cs]
 • การออกเสียง : verlangen verlangen [de]
 • การออกเสียง : theremin theremin [en]
 • การออกเสียง : Sahne-Kirsch-Eis Sahne-Kirsch-Eis [de]
 • การออกเสียง : dormitorium dormitorium [la]
 • การออกเสียง : Miniaturformat Miniaturformat [de]
 • การออกเสียง : Krokoit Krokoit [de]
 • การออกเสียง : Carven Carven [fr]
 • การออกเสียง : Hüppelröttchen Hüppelröttchen [de]
 • การออกเสียง : dimer dimer [en]
 • การออกเสียง : Taxon Taxon [en]
 • การออกเสียง : integument integument [en]
 • การออกเสียง : adverbiale adverbiale [fr]
 • การออกเสียง : Sprachgefühl Sprachgefühl [de]
 • การออกเสียง : Asperger-Syndrom Asperger-Syndrom [de]
 • การออกเสียง : getto getto [pl]
 • การออกเสียง : Haustier Haustier [de]
 • การออกเสียง : Männchen Männchen [de]
 • การออกเสียง : Brustwarzenpiercing Brustwarzenpiercing [de]
 • การออกเสียง : Lachen (verb; neuter noun) Lachen (verb; neuter noun) [de]
 • การออกเสียง : Böhmerland Böhmerland [de]
 • การออกเสียง : Corpus Delicti Corpus Delicti [en]
 • การออกเสียง : Scharfschützengewehr Scharfschützengewehr [de]
 • การออกเสียง : septum septum [en]
 • การออกเสียง : kosmodrom kosmodrom [pl]
 • การออกเสียง : acetal acetal [ro]
 • การออกเสียง : Maß (Größenangabe) Maß (Größenangabe) [de]
 • การออกเสียง : perineurium perineurium [en]
 • การออกเสียง : Holocaust-Mahnmal Holocaust-Mahnmal [de]
 • การออกเสียง : Sonderkommando Sonderkommando [de]
 • การออกเสียง : Bruttogehalt Bruttogehalt [de]
 • การออกเสียง : Paprikahendl Paprikahendl [de]
 • การออกเสียง : ιστολόγιο ιστολόγιο [el]
 • การออกเสียง : Wegenetz Wegenetz [de]
 • การออกเสียง : συλλείτουργο συλλείτουργο [el]
 • การออกเสียง : Unikat Unikat [cs]
 • การออกเสียง : Laserrandschichthärten Laserrandschichthärten [de]
 • การออกเสียง : Großmanöver Großmanöver [de]
 • การออกเสียง : versal versal [pt]
 • การออกเสียง : Ziegenmeckern Ziegenmeckern [de]
 • การออกเสียง : Standgebläse Standgebläse [de]
 • การออกเสียง : Lernplakat Lernplakat [de]
 • การออกเสียง : Schwangerschaftsverhütungsmittel Schwangerschaftsverhütungsmittel [de]
 • การออกเสียง : gimmick gimmick [en]
 • การออกเสียง : debet debet [nl]
 • การออกเสียง : Smartphone-Betriebssystem Smartphone-Betriebssystem [de]
 • การออกเสียง : τοκοχρεολύσιο τοκοχρεολύσιο [el]
 • การออกเสียง : Eutomer Eutomer [de]
 • การออกเสียง : delir delir [pt]
 • การออกเสียง : indonesische indonesische [de]
 • การออกเสียง : Butterbrot Butterbrot [de]
 • การออกเสียง : Rindvieh Rindvieh [de]
 • การออกเสียง : φασιστόμουτρο φασιστόμουτρο [el]
 • การออกเสียง : Känozoikum Känozoikum [de]
 • การออกเสียง : zuviel zuviel [de]
 • การออกเสียง : Unguentum Unguentum [la]
 • การออกเสียง : dekor dekor [kmr]
 • การออกเสียง : Generikum Generikum [de]
 • การออกเสียง : Honen Honen [nl]
 • การออกเสียง : Gezerre Gezerre [de]
 • การออกเสียง : Bierseidel Bierseidel [de]
 • การออกเสียง : Architekturensemble Architekturensemble [de]
 • การออกเสียง : blinker blinker [de]
 • การออกเสียง : Radieserl Radieserl [de]
 • การออกเสียง : Dabeisein Dabeisein [de]
 • การออกเสียง : Runge-Kutta-Verfahren Runge-Kutta-Verfahren [de]
 • การออกเสียง : Webformular Webformular [de]
 • การออกเสียง : Gestübbe Gestübbe [de]
 • การออกเสียง : tympanon tympanon [fr]
 • การออกเสียง : Direktzurren Direktzurren [de]
 • การออกเสียง : Röslein Röslein [de]
 • การออกเสียง : ξενοδοχείο ξενοδοχείο [el]
 • การออกเสียง : Eingemachtes Eingemachtes [de]
 • การออกเสียง : Unterstützungsfeuer Unterstützungsfeuer [de]
 • การออกเสียง : getter getter [sv]
 • การออกเสียง : Städteraten Städteraten [de]
 • การออกเสียง : mutagen mutagen [en]