หมวดหมู่:

Nethterlands

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงNethterlands

  • การออกเสียง : Amsterdam Amsterdam [en]