หมวดหมู่:

neo-latin

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงneo-latin

 • การออกเสียง : aluminium aluminium [en]
 • การออกเสียง : palladium palladium [en]
 • การออกเสียง : helium helium [en]
 • การออกเสียง : magnesium magnesium [en]
 • การออกเสียง : plutonium plutonium [en]
 • การออกเสียง : cattleya cattleya [la]
 • การออกเสียง : beryllium beryllium [en]
 • การออกเสียง : capsicum capsicum [en]
 • การออกเสียง : sidereus nuncius sidereus nuncius [la]
 • การออกเสียง : barium barium [en]
 • การออกเสียง : kalium kalium [de]
 • การออกเสียง : decubitus decubitus [en]
 • การออกเสียง : sansevieria sansevieria [en]
 • การออกเสียง : Pseudomonas Pseudomonas [la]
 • การออกเสียง : ammonium ammonium [en]
 • การออกเสียง : Coccygeus Coccygeus [la]
 • การออกเสียง : leucadendron leucadendron [la]
 • การออกเสียง : Apiaceae Apiaceae [en]
 • การออกเสียง : enterobacter cloacae enterobacter cloacae [la]
 • การออกเสียง : dionaea muscipula dionaea muscipula [la]
 • การออกเสียง : Erythema ab igne Erythema ab igne [la]
 • การออกเสียง : Amanita muscaria Amanita muscaria [la]
 • การออกเสียง : cannella cannella [it]
 • การออกเสียง : Botrytis cinerea Botrytis cinerea [la]
 • การออกเสียง : cineticae cineticae [la]
 • การออกเสียง : Glycyrrhiza glabra Glycyrrhiza glabra [la]
 • การออกเสียง : ichthyosaurus ichthyosaurus [la]
 • การออกเสียง : hydrogenium hydrogenium [la]
 • การออกเสียง : Oleaceae Oleaceae [fr]
 • การออกเสียง : lactobacillus lactobacillus [pt]
 • การออกเสียง : alumina alumina [pt]
 • การออกเสียง : Cactaceae Cactaceae [la]
 • การออกเสียง : Drosera capensis Drosera capensis [la]
 • การออกเสียง : esse est percipere et percipi esse est percipere et percipi [la]
 • การออกเสียง : felis silvestris lybica felis silvestris lybica [la]
 • การออกเสียง : Amblypygi Amblypygi [en]
 • การออกเสียง : Caenorhabditis Caenorhabditis [la]
 • การออกเสียง : corynebacterium minutissimum corynebacterium minutissimum [la]
 • การออกเสียง : matricaria chamomilla matricaria chamomilla [la]
 • การออกเสียง : Rubiaceae Rubiaceae [la]
 • การออกเสียง : interrete interrete [eo]
 • การออกเสียง : nicotiana nicotiana [la]
 • การออกเสียง : myrtaceae myrtaceae [la]
 • การออกเสียง : Odontodactylus scyllarus Odontodactylus scyllarus [la]
 • การออกเสียง : Staphylococcus hyicus Staphylococcus hyicus [la]
 • การออกเสียง : Megachile Megachile [la]
 • การออกเสียง : hypnerotomachia hypnerotomachia [it]
 • การออกเสียง : Euterpe edulis Euterpe edulis [la]
 • การออกเสียง : Conus Medullaris Conus Medullaris [la]
 • การออกเสียง : photinus pyralis photinus pyralis [la]
 • การออกเสียง : Ruthenia Nigra Ruthenia Nigra [la]
 • การออกเสียง : hypnerotomachia poliphili hypnerotomachia poliphili [la]
 • การออกเสียง : Lacus Asphaltites Lacus Asphaltites [la]
 • การออกเสียง : obturamentum obturamentum [la]
 • การออกเสียง : euphoberia euphoberia [la]
 • การออกเสียง : Anacardiaceae Anacardiaceae [la]
 • การออกเสียง : Terra Smolensciae Terra Smolensciae [la]
 • การออกเสียง : schleranthus schleranthus [la]
 • การออกเสียง : Passiflora edulis Passiflora edulis [la]
 • การออกเสียง : Vacciniaceae Vacciniaceae [la]
 • การออกเสียง : melaleuca viridiflora melaleuca viridiflora [la]
 • การออกเสียง : Cephalotus follicularis Cephalotus follicularis [la]
 • การออกเสียง : Urostigma Urostigma [la]
 • การออกเสียง : Agaricus subrufescens Agaricus subrufescens [la]
 • การออกเสียง : Equisetum arvense Equisetum arvense [la]
 • การออกเสียง : Doleschallia bisaltide Doleschallia bisaltide [la]
 • การออกเสียง : philargyria philargyria [la]
 • การออกเสียง : Paphiopedilum Paphiopedilum [la]
 • การออกเสียง : boletus queletii boletus queletii [la]
 • การออกเสียง : Chasmaporthetes Chasmaporthetes [la]
 • การออกเสียง : computatrum computatrum [la]
 • การออกเสียง : Petrochelidon pyrrhonota Petrochelidon pyrrhonota [la]
 • การออกเสียง : Geraniaceae Geraniaceae [en]
 • การออกเสียง : Dasylirium Dasylirium [la]
 • การออกเสียง : ascomycetes ascomycetes [la]
 • การออกเสียง : foetōris delumentum foetōris delumentum [la]
 • การออกเสียง : sturnidae sturnidae [la]
 • การออกเสียง : drynaria drynaria [la]
 • การออกเสียง : Synallaxis Synallaxis [la]
 • การออกเสียง : Mischocyttarus Mischocyttarus [la]
 • การออกเสียง : Cheiloclinium sylvestris Cheiloclinium sylvestris [la]
 • การออกเสียง : Arthrobacter mysorens Arthrobacter mysorens [la]
 • การออกเสียง : Necrobia ruficollis Necrobia ruficollis [la]
 • การออกเสียง : dactylorhiza dactylorhiza [la]
 • การออกเสียง : paecilomyces paecilomyces [la]
 • การออกเสียง : Eulophia graminea Eulophia graminea [la]
 • การออกเสียง : Lophophora Lophophora [la]
 • การออกเสียง : Macaca mulatta Macaca mulatta [la]
 • การออกเสียง : gyromitra gyromitra [la]
 • การออกเสียง : Strychnos nux-vomica Strychnos nux-vomica [la]
 • การออกเสียง : mycelium mycelium [en]
 • การออกเสียง : caryophyllata caryophyllata [la]
 • การออกเสียง : Euterpe oleracea Euterpe oleracea [la]
 • การออกเสียง : Streptococcus equisimilis Streptococcus equisimilis [la]
 • การออกเสียง : leptodirus hochenwartii leptodirus hochenwartii [la]
 • การออกเสียง : Myristica fragrans Myristica fragrans [la]
 • การออกเสียง : εχίνοψις εχίνοψις [el]
 • การออกเสียง : Caniformia Caniformia [la]
 • การออกเสียง : Cypripedium arietinum Cypripedium arietinum [la]
 • การออกเสียง : Encalypta procera Encalypta procera [la]