หมวดหมู่:

negative particles (chm)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnegative particles (chm)

 • การออกเสียง : отыл
  отыл [chm]
 • การออกเสียง : шым
  шым [chm]
 • การออกเสียง : омыл
  омыл [chm]
 • การออกเสียง : ышна
  ышна [tt]
 • การออกเสียง : одал
  одал [chm]
 • การออกเสียง : огыл
  огыл [chm]
 • การออกเสียง : онал
  онал [chm]
 • การออกเสียง : шыч
  шыч [chm]
 • การออกเสียง : огынал
  огынал [chm]
 • การออกเสียง : огытыл
  огытыл [chm]
 • การออกเสียง : ышт
  ышт [chm]
 • การออกเสียง : огыдал
  огыдал [chm]
 • การออกเสียง : ок
  ок [chm]
 • การออกเสียง : ышда
  ышда [chm]