หมวดหมู่:

nazwa geograficzna

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnazwa geograficzna

 • การออกเสียง : Kraków
  Kraków [pl]
 • การออกเสียง : Warszawa
  Warszawa [pl]
 • การออกเสียง : Gdańsk
  Gdańsk [pl]
 • การออกเสียง : Hamburg
  Hamburg [de]
 • การออกเสียง : Zakopane
  Zakopane [pl]
 • การออกเสียง : Łomża
  Łomża [pl]
 • การออกเสียง : Suwalszczyzna
  Suwalszczyzna [pl]
 • การออกเสียง : Władysławowo
  Władysławowo [pl]
 • การออกเสียง : Motława
  Motława [pl]
 • การออกเสียง : Wyżyna Wieluńska
  Wyżyna Wieluńska [pl]
 • การออกเสียง : Ostrołęka
  Ostrołęka [pl]
 • การออกเสียง : Westerplatte
  Westerplatte [de]
 • การออกเสียง : Tamiza
  Tamiza [pl]
 • การออกเสียง : Lubień
  Lubień [pl]
 • การออกเสียง : naprawa
  naprawa [pl]
 • การออกเสียง : Zaolzie
  Zaolzie [pl]
 • การออกเสียง : Wojdy
  Wojdy [pl]
 • การออกเสียง : Morze Barentsa
  Morze Barentsa [pl]
 • การออกเสียง : Wojewodza
  Wojewodza [pl]
 • การออกเสียง : Atlantyda
  Atlantyda [pl]
 • การออกเสียง : Hańcza
  Hańcza [pl]
 • การออกเสียง : Siedmiogród
  Siedmiogród [pl]
 • การออกเสียง : Góry Bardzkie
  Góry Bardzkie [pl]
 • การออกเสียง : Perdiguera
  Perdiguera [es]
 • การออกเสียง : Palikówka
  Palikówka [pl]