หมวดหมู่:

nazwa geograficzna

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnazwa geograficzna

 • การออกเสียง : Kraków Kraków [pl]
 • การออกเสียง : Warszawa Warszawa [pl]
 • การออกเสียง : Gdańsk Gdańsk [pl]
 • การออกเสียง : Hamburg Hamburg [de]
 • การออกเสียง : Zakopane Zakopane [pl]
 • การออกเสียง : Łomża Łomża [pl]
 • การออกเสียง : Suwalszczyzna Suwalszczyzna [pl]
 • การออกเสียง : Motława Motława [pl]
 • การออกเสียง : Wyżyna Wieluńska Wyżyna Wieluńska [pl]
 • การออกเสียง : Władysławowo Władysławowo [pl]
 • การออกเสียง : Ostrołęka Ostrołęka [pl]
 • การออกเสียง : Westerplatte Westerplatte [de]
 • การออกเสียง : Tamiza Tamiza [pl]
 • การออกเสียง : Lubień Lubień [pl]
 • การออกเสียง : naprawa naprawa [pl]
 • การออกเสียง : Zaolzie Zaolzie [pl]
 • การออกเสียง : Wojdy Wojdy [pl]
 • การออกเสียง : Morze Barentsa Morze Barentsa [pl]
 • การออกเสียง : Wojewodza Wojewodza [pl]
 • การออกเสียง : Atlantyda Atlantyda [pl]
 • การออกเสียง : Hańcza Hańcza [pl]
 • การออกเสียง : Siedmiogród Siedmiogród [pl]
 • การออกเสียง : Góry Bardzkie Góry Bardzkie [pl]
 • การออกเสียง : Perdiguera Perdiguera [es]
 • การออกเสียง : Palikówka Palikówka [pl]