หมวดหมู่:

Nature vocabulary

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงNature vocabulary

 • การออกเสียง : قوس قزح
  قوس قزح [ar]
 • การออกเสียง : جبل
  جبل [ar]
 • การออกเสียง : قمر
  قمر [ar]
 • การออกเสียง : نهر
  نهر [ar]
 • การออกเสียง : أرض
  أرض [ar]
 • การออกเสียง : بركان
  بركان [ar]
 • การออกเสียง : بحر
  بحر [ar]
 • การออกเสียง : شمس
  شمس [ar]
 • การออกเสียง : شجرة
  شجرة [arz]
 • การออกเสียง : رمل
  رمل [ar]
 • การออกเสียง : طبيعة
  طبيعة [ar]
 • การออกเสียง : موج
  موج [ar]
 • การออกเสียง : رعد
  رعد [fa]
 • การออกเสียง : برق
  برق [ar]
 • การออกเสียง : زهرة
  زهرة [ar]
 • การออกเสียง : جزيرة
  جزيرة [ar]
 • การออกเสียง : غيمة
  غيمة [ar]
 • การออกเสียง : عاصفة
  عاصفة [ar]
 • การออกเสียง : شلال
  شلال [ar]
 • การออกเสียง : بحيرة
  بحيرة [ar]
 • การออกเสียง : سما
  سما [ar]
 • การออกเสียง : غيوم
  غيوم [ar]
 • การออกเสียง : غابة
  غابة [ar]
 • การออกเสียง : شجر
  شجر [fa]
 • การออกเสียง : حشيش
  حشيش [ar]
 • การออกเสียง : تراب
  تراب [ar]
 • การออกเสียง : نجوم
  نجوم [ar]
 • การออกเสียง : نجمة
  نجمة [ar]
 • การออกเสียง : مغارة
  مغارة [ar]
 • การออกเสียง : مستنقع
  مستنقع [ar]
 • การออกเสียง : زوبعة
  زوبعة [ar]
 • การออกเสียง : زهور
  زهور [ar]
 • การออกเสียง : جليد
  جليد [ar]
 • การออกเสียง : صخور
  صخور [ar]
 • การออกเสียง : صخر
  صخر [ar]
 • การออกเสียง : شط البحر
  شط البحر [apc]
 • การออกเสียง : ضو القمر
  ضو القمر [apc]
 • การออกเสียง : تلج
  تلج [apc]
 • การออกเสียง : ضو الشمس
  ضو الشمس [apc]
 • การออกเสียง : شتي
  شتي [apc]
 • การออกเสียง : اركنسيال
  اركنسيال [apc]
 • การออกเสียง : 矮樹
  矮樹 [zh]