หมวดหมู่:

Nature vocabulary

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงNature vocabulary

 • การออกเสียง : قوس قزح قوس قزح [ar]
 • การออกเสียง : جبل جبل [ar]
 • การออกเสียง : قمر قمر [ar]
 • การออกเสียง : أرض أرض [ar]
 • การออกเสียง : نهر نهر [ar]
 • การออกเสียง : بركان بركان [ar]
 • การออกเสียง : بحر بحر [ar]
 • การออกเสียง : شمس شمس [ar]
 • การออกเสียง : طبيعة طبيعة [ar]
 • การออกเสียง : شجرة شجرة [arz]
 • การออกเสียง : رمل رمل [ar]
 • การออกเสียง : موج موج [ar]
 • การออกเสียง : رعد رعد [fa]
 • การออกเสียง : جزيرة جزيرة [ar]
 • การออกเสียง : زهرة زهرة [ar]
 • การออกเสียง : برق برق [ar]
 • การออกเสียง : غيمة غيمة [ar]
 • การออกเสียง : عاصفة عاصفة [ar]
 • การออกเสียง : شلال شلال [ar]
 • การออกเสียง : غيوم غيوم [ar]
 • การออกเสียง : سما سما [ar]
 • การออกเสียง : بحيرة بحيرة [ar]
 • การออกเสียง : غابة غابة [ar]
 • การออกเสียง : شجر شجر [fa]
 • การออกเสียง : حشيش حشيش [ar]
 • การออกเสียง : تراب تراب [ar]
 • การออกเสียง : مغارة مغارة [ar]
 • การออกเสียง : نجوم نجوم [ar]
 • การออกเสียง : نجمة نجمة [ar]
 • การออกเสียง : مستنقع مستنقع [ar]
 • การออกเสียง : زهور زهور [ar]
 • การออกเสียง : جليد جليد [ar]
 • การออกเสียง : زوبعة زوبعة [ar]
 • การออกเสียง : صخور صخور [ar]
 • การออกเสียง : صخر صخر [ar]
 • การออกเสียง : ضو القمر ضو القمر [apc]
 • การออกเสียง : تلج تلج [apc]
 • การออกเสียง : شط البحر شط البحر [apc]
 • การออกเสียง : ضو الشمس ضو الشمس [apc]
 • การออกเสียง : شتي شتي [apc]
 • การออกเสียง : اركنسيال اركنسيال [apc]
 • การออกเสียง : 矮樹 矮樹 [zh]