• การออกเสียงคำว่า Zulu Zulu [en]
  • การออกเสียงคำว่า Charlie Charlie [en]
  • การออกเสียงคำว่า Oscar Oscar [pt]
  • การออกเสียงคำว่า uniforma uniforma [cs]
  • การออกเสียงคำว่า whiskey whiskey [en]
  • การออกเสียงคำว่า yankee yankee [en]
  • การออกเสียงคำว่า x-ray x-ray [en]
  • การออกเสียงคำว่า sierra sierra [en]
  • การออกเสียงคำว่า kilo kilo [fr]
  • การออกเสียงคำว่า foxtrot foxtrot [en]