หมวดหมู่:

NATO phonetic alphabet

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงNATO phonetic alphabet

  • การออกเสียง : whiskey whiskey [en]
  • การออกเสียง : yankee yankee [en]
  • การออกเสียง : Charlie Charlie [en]
  • การออกเสียง : sierra sierra [en]
  • การออกเสียง : Oscar Oscar [pt]
  • การออกเสียง : kilo kilo [fr]
  • การออกเสียง : x-ray x-ray [en]
  • การออกเสียง : Zulu Zulu [en]
  • การออกเสียง : foxtrot foxtrot [en]
  • การออกเสียง : uniforma uniforma [cs]