หมวดหมู่:

national treasure

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnational treasure

 • การออกเสียง : Shakespeare Shakespeare [en]
 • การออกเสียง : William Shakespeare William Shakespeare [en]
 • การออกเสียง : David Attenborough David Attenborough [en]
 • การออกเสียง : Richard Attenborough Richard Attenborough [en]
 • การออกเสียง : Freddie Mercury Freddie Mercury [en]
 • การออกเสียง : Dante Dante [ia]
 • การออกเสียง : Farrokh Bulsara Farrokh Bulsara [gu]
 • การออกเสียง : Cliff Richard Cliff Richard [en]
 • การออกเสียง : Charles Dickens Charles Dickens [en]
 • การออกเสียง : Patrick Moore Patrick Moore [en]
 • การออกเสียง : Jonathan Miller Jonathan Miller [en]
 • การออกเสียง : David Hockney David Hockney [en]
 • การออกเสียง : Poet's Corner Poet's Corner [en]
 • การออกเสียง : Alfred Lord Tennyson Alfred Lord Tennyson [en]
 • การออกเสียง : David Frost David Frost [en]
 • การออกเสียง : Tracey Emin Tracey Emin [en]
 • การออกเสียง : Delia Smith Delia Smith [en]
 • การออกเสียง : Thora Hird Thora Hird [en]
 • การออกเสียง : Fred Trueman Fred Trueman [en]
 • การออกเสียง : Rumi Rumi [en]
 • การออกเสียง : Alan Bennett Alan Bennett [en]
 • การออกเสียง : Ken Dodd Ken Dodd [en]
 • การออกเสียง : Dame Jane Goodall Dame Jane Goodall [en]
 • การออกเสียง : Sir Frederick Sewards Trueman Sir Frederick Sewards Trueman [en]
 • การออกเสียง : Raimu Raimu [fr]
 • การออกเสียง : Tom Stoppard Tom Stoppard [en]
 • การออกเสียง : BBC Proms BBC Proms [en]