หมวดหมู่:

national holidays

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnational holidays

  • การออกเสียง : wigilia wigilia [pl]
  • การออกเสียง : 祝祭日 祝祭日 [ja]
  • การออกเสียง : Konstytucja 3 Maja Konstytucja 3 Maja [pl]
  • การออกเสียง : dziękczynienia dziękczynienia [pl]