หมวดหมู่:

national holidays

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnational holidays

 • การออกเสียง : wigilia
  wigilia [pl]
 • การออกเสียง : 祝祭日
  祝祭日 [ja]
 • การออกเสียง : Konstytucja 3 Maja
  Konstytucja 3 Maja [pl]
 • การออกเสียง : dziękczynienia
  dziękczynienia [pl]