หมวดหมู่:

national dish

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnational dish

  • การออกเสียง : fish and chips fish and chips [en]
  • การออกเสียง : baked beans baked beans [en]
  • การออกเสียง : Yorkshire pudding Yorkshire pudding [en]