หมวดหมู่:

Nara period

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงNara period

  • การออกเสียง : Nara jidai Nara jidai [ja]
  • การออกเสียง : 元明 元明 [ja]
  • การออกเสียง : 元正 元正 [ja]
  • การออกเสียง : 光仁 光仁 [ja]
  • การออกเสียง : 孝謙 孝謙 [ja]
  • การออกเสียง : 淳仁 淳仁 [ja]
  • การออกเสียง : 稱德 (称徳) 稱德 (称徳) [ja]
  • การออกเสียง : 聖武 聖武 [ja]
  • การออกเสียง : 聖武天皇 (圣武天皇) 聖武天皇 (圣武天皇) [ja]