• การออกเสียงคำว่า Aurore Aurore [fr]
  • การออกเสียงคำว่า Maragnoli Maragnoli [de]
  • การออกเสียงคำว่า Riccati Riccati [it]
  • การออกเสียงคำว่า Marchiafava-Bignami Marchiafava-Bignami [it]
  • การออกเสียงคำว่า Al Capone Al Capone [en]