หมวดหมู่:

name and last name

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงname and last name

 • การออกเสียง : Bernt Notke Bernt Notke [de]
 • การออกเสียง : Alexander Archpenko Alexander Archpenko [de]
 • การออกเสียง : Alicja Miedzińska Alicja Miedzińska [pl]
 • การออกเสียง : Mia Couto Mia Couto [pt]
 • การออกเสียง : Gil Yahna Gil Yahna [he]
 • การออกเสียง : Luis da Camara Cascudo Luis da Camara Cascudo [pt]
 • การออกเสียง : Margrit Rupf Margrit Rupf [de]
 • การออกเสียง : Marius de Zayas Marius de Zayas [es]
 • การออกเสียง : Ruth Tzur Ruth Tzur [he]
 • การออกเสียง : Василий Зайцев Василий Зайцев [ru]
 • การออกเสียง : Frank Haviland Frank Haviland [fr]
 • การออกเสียง : Frank Gambale Frank Gambale [en]
 • การออกเสียง : Tomaž Karer Tomaž Karer [sl]
 • การออกเสียง : Amaresh Amaresh [or]
 • การออกเสียง : piotr voelkel piotr voelkel [nl]
 • การออกเสียง : Henney Henney [en]
 • การออกเสียง : Bieniek Bieniek [pl]
 • การออกเสียง : Тихоненков Тихоненков [ru]
 • การออกเสียง : Reurts Reurts [nl]
 • การออกเสียง : pancio pancio [it]
 • การออกเสียง : Carlos Santana Carlos Santana [es]
 • การออกเสียง : Ciccarelli Ciccarelli [it]
 • การออกเสียง : Alfred Vallette Alfred Vallette [fr]
 • การออกเสียง : langendorff langendorff [de]
 • การออกเสียง : Tallmadge Tallmadge [en]
 • การออกเสียง : Bartolommeo Bandinelli Bartolommeo Bandinelli [it]
 • การออกเสียง : Hippolyte Touront Hippolyte Touront [fr]
 • บันทึกการออกเสียง : Sang diû Sang diû [km] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Tore Østby Tore Østby [no] รอการออกเสียง