หมวดหมู่:

Nama Bahasa Melayu Malay

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงNama Bahasa Melayu Malay

  • การออกเสียง : nama nama [ms]