หมวดหมู่:

nagsaway a pintasmo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnagsaway a pintasmo

 • การออกเสียงคำว่า Dios Dios [es]
 • การออกเสียงคำว่า saka saka [cs]
 • การออกเสียงคำว่า marfil marfil [es]
 • การออกเสียงคำว่า buok buok [ceb]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า bullalayaw bullalayaw [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kasla kasla [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า nakaitangpakan nakaitangpakan [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า umasping umasping [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kenkan kenkan [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า napintaska napintaska [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า umisem umisem [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า agmisuotka agmisuotka [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า daegen daegen [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kidaymo kidaymo [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ngatan ngatan [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า aminen aminen [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า dagus dagus [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า lumabbaga lumabbaga [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า pangulkuloten pangulkuloten [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า bibigmo bibigmo [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า malem malem [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า pingping pingping [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า bingiem bingiem [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า imparabur imparabur [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า maraniagan maraniagan [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า pintasmo pintasmo [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า binukbukudam binukbukudam [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kaasping kaasping [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า bituen bituen [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kallidmo kallidmo [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า nagsaway nagsaway [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า talugading talugading [ilo] รอการออกเสียง