หมวดหมู่:

nabić w butelkę

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnabić w butelkę

  • การออกเสียง : wyprowadzić w pole wyprowadzić w pole [pl]
  • การออกเสียง : wymanewrować wymanewrować [pl]
  • การออกเสียง : wykiwać wykiwać [pl]
  • การออกเสียง : zrobić na szaro zrobić na szaro [pl]
  • การออกเสียง : zrobić w konia zrobić w konia [pl]
  • การออกเสียง : wyrolować wyrolować [pl]
  • การออกเสียง : zwieść zwieść [pl]