หมวดหมู่:

números

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnúmeros

 • การออกเสียง : um um [pt]
 • การออกเสียง : 16 - dezesseis 16 - dezesseis [pt]
 • การออกเสียง : sechs sechs [de]
 • การออกเสียง : 1992 1992 [es]
 • การออกเสียง : 0 - zero 0 - zero [pt]
 • การออกเสียง : 14 - quatorze 14 - quatorze [pt]
 • การออกเสียง : 13 - treze 13 - treze [pt]
 • การออกเสียง : 9 - nove 9 - nove [pt]
 • การออกเสียง : 6 - seis 6 - seis [pt]
 • การออกเสียง : 15 - quinze 15 - quinze [pt]
 • การออกเสียง : decimal decimal [en]
 • การออกเสียง : 50 - cinquenta 50 - cinquenta [pt]
 • การออกเสียง : veintiocho veintiocho [es]
 • การออกเสียง : 11 - onze 11 - onze [pt]
 • การออกเสียง : 130 130 [uz]
 • การออกเสียง : 20 - vinte 20 - vinte [pt]
 • การออกเสียง : milhão milhão [pt]
 • การออกเสียง : 18 - dezoito 18 - dezoito [pt]
 • การออกเสียง : אפס אפס [he]
 • การออกเสียง : sesenta y seis sesenta y seis [es]
 • การออกเสียง : はっせん (八千) はっせん (八千) [ja]
 • การออกเสียง : terceira terceira [pt]
 • การออกเสียง : cinquenta e quatro cinquenta e quatro [pt]
 • การออกเสียง : vigesimal vigesimal [pt]
 • การออกเสียง : אַרְבַּע אַרְבַּע [he]
 • การออกเสียง : sétima sétima [pt]
 • การออกเสียง : ارقام ارقام [ar]
 • การออกเสียง : 17 - dezessete 17 - dezessete [pt]
 • การออกเสียง : cinquenta e cinco cinquenta e cinco [pt]
 • การออกเสียง : vinte e sete vinte e sete [pt]
 • การออกเสียง : octagesimal octagesimal [pt]
 • การออกเสียง : שש עשרה שש עשרה [he]
 • การออกเสียง : noventa y tres noventa y tres [es]
 • การออกเสียง : ducentesimal ducentesimal [pt]
 • การออกเสียง : duotrigintilhões duotrigintilhões [pt]
 • การออกเสียง : 200 - duzentos 200 - duzentos [pt]
 • การออกเสียง : quinquagésimal quinquagésimal [pt]
 • การออกเสียง : octilhão octilhão [pt]
 • การออกเสียง : doudecilhão doudecilhão [pt]
 • การออกเสียง : tredecilhão tredecilhão [pt]
 • การออกเสียง : ενενήντα δύο ενενήντα δύο [el]
 • การออกเสียง : sextilhão sextilhão [pt]
 • การออกเสียง : trigesimal trigesimal [pt]
 • การออกเสียง : 19 - dezenove 19 - dezenove [pt]
 • การออกเสียง : quadragesimal quadragesimal [pt]
 • การออกเสียง : Hundertdrei Hundertdrei [de]
 • การออกเสียง : vinte e cinco vinte e cinco [pt]
 • การออกเสียง : undecilhão undecilhão [pt]
 • การออกเสียง : decilhão decilhão [pt]
 • การออกเสียง : 16,17,18,19,20 16,17,18,19,20 [es]
 • การออกเสียง : 21,22,23,24,25 21,22,23,24,25 [es]
 • การออกเสียง : septilhão septilhão [pt]
 • การออกเสียง : 36,37,38,39,40 36,37,38,39,40 [es]
 • การออกเสียง : Tengo veintidós años Tengo veintidós años [es]
 • การออกเสียง : nonilhão nonilhão [pt]
 • การออกเสียง : 26,27,28,29,30 26,27,28,29,30 [es]
 • การออกเสียง : veintidós veintidós [es]
 • การออกเสียง : trinta e dois trinta e dois [pt]
 • การออกเสียง : septuagesimal septuagesimal [pt]
 • การออกเสียง : quatrilhão quatrilhão [pt]
 • การออกเสียง : nonagesimal nonagesimal [pt]
 • การออกเสียง : 10.000 AC 10.000 AC [pt]