หมวดหมู่:

número

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnúmero

 • การออกเสียง : siete siete [es]
 • การออกเสียง : 88 88 [uz]
 • การออกเสียง : 100 000 100 000 [pl]
 • การออกเสียง : 98 98 [uz]
 • การออกเสียง : numer numer [pl]
 • การออกเสียง : מספר מספר [he]
 • การออกเสียง : chii chii [ja]
 • การออกเสียง : 2 (tveir) 2 (tveir) [is]
 • การออกเสียง : dezasseis dezasseis [pt]
 • การออกเสียง : gaa gaa [zpf]
 • การออกเสียง : numera numera [sv]
 • การออกเสียง : dezassete dezassete [pt]
 • การออกเสียง : xuhn xuhn [zpf]
 • การออกเสียง : sesenta y uno sesenta y uno [es]
 • การออกเสียง : քսան մեկ քսան մեկ [hy]
 • การออกเสียง : տաս տաս [hy]
 • การออกเสียง : 11 (ellefu) 11 (ellefu) [is]
 • การออกเสียง : cincuenta y ocho cincuenta y ocho [es]
 • การออกเสียง : ochenta y ocho ochenta y ocho [es]
 • การออกเสียง : gahdz gahdz [zpf]
 • การออกเสียง : cincu cincu [sc]
 • การออกเสียง : Seyes Seyes [ast]
 • การออกเสียง : երկու երկու [hy]
 • การออกเสียง : Ocho/Oito Ocho/Oito [ast]