หมวดหมู่:

Nùmmira siciliani

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงNùmmira siciliani

 • การออกเสียง : sei sei [de]
 • การออกเสียง : rui rui [pt]
 • การออกเสียง : unu unu [eo]
 • การออกเสียง : setti setti [scn]
 • การออกเสียง : vinti vinti [ia]
 • การออกเสียง : quattòrdici quattòrdici [scn]
 • การออกเสียง : quattru quattru [scn]
 • การออกเสียง : diciannovi diciannovi [scn]
 • การออกเสียง : reci reci [scn]
 • การออกเสียง : dùdici dùdici [scn]
 • การออกเสียง : quìnnici quìnnici [scn]
 • การออกเสียง : sìdici sìdici [scn]
 • การออกเสียง : ottu ottu [scn]
 • การออกเสียง : trìdici trìdici [scn]
 • การออกเสียง : cincu cincu [sc]
 • การออกเสียง : ùnnici ùnnici [scn]
 • การออกเสียง : diciadottu diciadottu [scn]