หมวดหมู่:

nóż

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnóż

 • การออกเสียง : podręczny podręczny [pl]
 • การออกเสียง : majcher majcher [pl]
 • การออกเสียง : rękojeść rękojeść [pl]
 • การออกเสียง : dokroić dokroić [pl]
 • การออกเสียง : dźgać dźgać [pl]
 • การออกเสียง : postawić na ostrzu noża postawić na ostrzu noża [pl]
 • การออกเสียง : wytaczać wytaczać [pl]
 • การออกเสียง : poderżnięcie poderżnięcie [pl]
 • การออกเสียง : krzemienny krzemienny [pl]
 • การออกเสียง : stanąć na ostrzu noża stanąć na ostrzu noża [pl]
 • การออกเสียง : dźgnąć dźgnąć [pl]
 • การออกเสียง : sprężynowy sprężynowy [pl]
 • การออกเสียง : nieostry nieostry [pl]
 • การออกเสียง : obierki obierki [pl]
 • การออกเสียง : trybować trybować [pl]
 • การออกเสียง : puginał puginał [pl]
 • การออกเสียง : saperski saperski [pl]
 • การออกเสียง : krojniczy krojniczy [pl]
 • การออกเสียง : monterski monterski [pl]
 • การออกเสียง : trybowanie trybowanie [pl]
 • การออกเสียง : plasterek plasterek [pl]
 • การออกเสียง : wytrącony wytrącony [pl]
 • การออกเสียง : stępiony stępiony [pl]
 • การออกเสียง : strącić strącić [pl]
 • การออกเสียง : nożowe nożowe [pl]
 • การออกเสียง : podostrzyć podostrzyć [pl]
 • การออกเสียง : przydatny przydatny [pl]
 • การออกเสียง : złożony złożony [pl]
 • การออกเสียง : stępić stępić [pl]
 • การออกเสียง : niskogatunkowy niskogatunkowy [pl]
 • การออกเสียง : podrdzewiały podrdzewiały [pl]
 • การออกเสียง : obierzyny obierzyny [pl]
 • การออกเสียง : okrwawiony okrwawiony [pl]
 • การออกเสียง : smarowany smarowany [pl]
 • การออกเสียง : po nożu po nożu [pl]
 • การออกเสียง : na ostrzu noża na ostrzu noża [pl]
 • การออกเสียง : na nożu na nożu [pl]