หมวดหมู่:

névutó

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnévutó

 • การออกเสียง : elől elől [hu]
 • การออกเสียง : alatt alatt [hu]
 • การออกเสียง : mögött mögött [hu]
 • การออกเสียง : ellenében ellenében [hu]
 • การออกเสียง : révén révén [hu]
 • การออกเสียง : előtt előtt [hu]
 • การออกเสียง : iránt iránt [hu]
 • การออกเสียง : fejében fejében [hu]
 • การออกเสียง : közepette közepette [hu]
 • การออกเสียง : mögé mögé [hu]
 • การออกเสียง : fölé fölé [hu]
 • การออกเสียง : híján híján [hu]
 • การออกเสียง : köré köré [hu]
 • การออกเสียง : táján táján [hu]
 • การออกเสียง : nyomán nyomán [hu]
 • การออกเสียง : közt közt [hu]
 • การออกเสียง : eredményeképpen eredményeképpen [hu]
 • การออกเสียง : felől felől [hu]
 • การออกเสียง : folytán folytán [hu]
 • การออกเสียง : miatti miatti [hu]
 • การออกเสียง : részéről részéről [hu]
 • การออกเสียง : mentén mentén [hu]
 • การออกเสียง : gyanánt gyanánt [hu]
 • การออกเสียง : végett végett [hu]
 • การออกเสียง : eredményeként eredményeként [hu]
 • การออกเสียง : következtében következtében [hu]
 • การออกเสียง : módjára módjára [hu]