หมวดหมู่:

névutó

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnévutó

 • การออกเสียง : elől
  elől [hu]
 • การออกเสียง : alatt
  alatt [hu]
 • การออกเสียง : mögött
  mögött [hu]
 • การออกเสียง : ellenében
  ellenében [hu]
 • การออกเสียง : előtt
  előtt [hu]
 • การออกเสียง : révén
  révén [hu]
 • การออกเสียง : iránt
  iránt [hu]
 • การออกเสียง : fejében
  fejében [hu]
 • การออกเสียง : közepette
  közepette [hu]
 • การออกเสียง : mögé
  mögé [hu]
 • การออกเสียง : fölé
  fölé [hu]
 • การออกเสียง : híján
  híján [hu]
 • การออกเสียง : köré
  köré [hu]
 • การออกเสียง : táján
  táján [hu]
 • การออกเสียง : nyomán
  nyomán [hu]
 • การออกเสียง : közt
  közt [hu]
 • การออกเสียง : eredményeképpen
  eredményeképpen [hu]
 • การออกเสียง : felől
  felől [hu]
 • การออกเสียง : folytán
  folytán [hu]
 • การออกเสียง : miatti
  miatti [hu]
 • การออกเสียง : részéről
  részéről [hu]
 • การออกเสียง : mentén
  mentén [hu]
 • การออกเสียง : gyanánt
  gyanánt [hu]
 • การออกเสียง : végett
  végett [hu]
 • การออกเสียง : eredményeként
  eredményeként [hu]
 • การออกเสียง : következtében
  következtében [hu]
 • การออกเสียง : módjára
  módjára [hu]