• การออกเสียงคำว่า Ερύθεια Ερύθεια [el]
  • การออกเสียงคำว่า sarras sarras [fr]