หมวดหมู่:

myśleć

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmyśleć

 • การออกเสียง : przemyśliwać przemyśliwać [pl]
 • การออกเสียง : myślimy myślimy [pl]
 • การออกเสียง : myślę myślę [pl]
 • การออกเสียง : Konstrukt Konstrukt [de]
 • การออกเสียง : nielogicznie nielogicznie [pl]
 • การออกเสียง : namyśliwszy się namyśliwszy się [pl]
 • การออกเสียง : przemyślenie przemyślenie [pl]
 • การออกเสียง : dalekosiężnie dalekosiężnie [pl]
 • การออกเสียง : bezmyślniejsza bezmyślniejsza [pl]
 • การออกเสียง : zamyślenie zamyślenie [pl]
 • การออกเสียง : myślą myślą [pl]
 • การออกเสียง : po rusku po rusku [pl]
 • การออกเสียง : myśl myśl [pl]
 • การออกเสียง : myślisz myślisz [pl]
 • การออกเสียง : myślący myślący [pl]
 • การออกเสียง : przemyślenia przemyślenia [pl]
 • การออกเสียง : Dużo o was ostatnio myślę. Dużo o was ostatnio myślę. [pl]
 • การออกเสียง : przemyślane przemyślane [pl]
 • การออกเสียง : po włosku po włosku [pl]
 • การออกเสียง : myśląc myśląc [pl]
 • การออกเสียง : przemyślać przemyślać [pl]
 • การออกเสียง : po francusku po francusku [pl]
 • การออกเสียง : ciepło myśleć o ciepło myśleć o [pl]
 • การออกเสียง : Co myślisz o ...? Co myślisz o ...? [pl]
 • การออกเสียง : myślałyby myślałyby [pl]
 • การออกเสียง : myślałyście myślałyście [pl]
 • การออกเสียง : myśli o żeniaczce myśli o żeniaczce [pl]
 • การออกเสียง : myślał myślał [pl]