หมวดหมู่:

must to

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmust to

  • การออกเสียง : мусай мусай [rue]
  • การออกเสียง : mecbur mecbur [tr]
  • การออกเสียง : lazım lazım [az]