หมวดหมู่:

musical instrument

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmusical instrument

 • การออกเสียง : guitar
  guitar [en]
 • การออกเสียง : guitarra
  guitarra [es]
 • การออกเสียง : Yamaha
  Yamaha [en]
 • การออกเสียง : xylophone
  xylophone [fr]
 • การออกเสียง : cello
  cello [en]
 • การออกเสียง : alto
  alto [es]
 • การออกเสียง : saxophone
  saxophone [en]
 • การออกเสียง : viola
  viola [it]
 • การออกเสียง : ukulele
  ukulele [en]
 • การออกเสียง : teclado
  teclado [pt]
 • การออกเสียง : flauta
  flauta [hr]
 • การออกเสียง : bugle
  bugle [en]
 • การออกเสียง : tambor
  tambor [es]
 • การออกเสียง : oboe
  oboe [en]
 • การออกเสียง : Horn
  Horn [en]
 • การออกเสียง : tuba
  tuba [cs]
 • การออกเสียง : saxofón
  saxofón [es]
 • การออกเสียง : bass (music)
  bass (music) [en]
 • การออกเสียง : carillon
  carillon [en]
 • การออกเสียง : ocarina
  ocarina [pt]
 • การออกเสียง : Violine
  Violine [de]
 • การออกเสียง : 鐘
  [yue]
 • การออกเสียง : bodhrán
  bodhrán [ga]
 • การออกเสียง : ピアノ
  ピアノ [ja]
 • การออกเสียง : trompette
  trompette [fr]
 • การออกเสียง : gong
  gong [en]
 • การออกเสียง : harmonica
  harmonica [en]
 • การออกเสียง : klavier
  klavier [de]
 • การออกเสียง : sax
  sax [en]
 • การออกเสียง : trombone
  trombone [fr]
 • การออกเสียง : ukelele
  ukelele [en]
 • การออกเสียง : Flügel
  Flügel [de]
 • การออกเสียง : marimba
  marimba [en]
 • การออกเสียง : гитара
  гитара [ru]
 • การออกเสียง : Gitarre
  Gitarre [de]
 • การออกเสียง : добро
  добро [ru]
 • การออกเสียง : 三味線
  三味線 [ja]
 • การออกเสียง : Zither
  Zither [en]
 • การออกเสียง : труба
  труба [ru]
 • การออกเสียง : violín
  violín [es]
 • การออกเสียง : баян
  баян [uk]
 • การออกเสียง : guitare
  guitare [fr]
 • การออกเสียง : Harfe
  Harfe [de]
 • การออกเสียง : fagot
  fagot [es]
 • การออกเสียง : mandolin
  mandolin [en]
 • การออกเสียง : accordion
  accordion [en]
 • การออกเสียง : певец
  певец [ru]
 • การออกเสียง : cornet
  cornet [en]
 • การออกเสียง : bassoon
  bassoon [en]
 • การออกเสียง : vibraphone
  vibraphone [en]
 • การออกเสียง : ドラム
  ドラム [ja]
 • การออกเสียง : percusión
  percusión [es]
 • การออกเสียง : charango
  charango [es]
 • การออกเสียง : запись
  запись [ru]
 • การออกเสียง : olifant
  olifant [nl]
 • การออกเสียง : flageolet
  flageolet [fr]
 • การออกเสียง : banjo
  banjo [en]
 • การออกเสียง : ギター
  ギター [ja]
 • การออกเสียง : треугольник
  треугольник [ru]
 • การออกเสียง : Flöte
  Flöte [de]
 • การออกเสียง : Gita
  Gita [it]
 • การออกเสียง : Posaune
  Posaune [de]
 • การออกเสียง : Xylophon
  Xylophon [de]
 • การออกเสียง : tom-tom
  tom-tom [en]
 • การออกเสียง : trompeta
  trompeta [es]
 • การออกเสียง : Geige
  Geige [de]
 • การออกเสียง : clarinete
  clarinete [es]
 • การออกเสียง : harpe
  harpe [fr]
 • การออกเสียง : флейта
  флейта [ru]
 • การออกเสียง : лира
  лира [ru]
 • การออกเสียง : bandura
  bandura [fr]
 • การออกเสียง : кларнет
  кларнет [ru]
 • การออกเสียง : timpani
  timpani [en]
 • การออกเสียง : theremin
  theremin [en]
 • การออกเสียง : violon
  violon [fr]
 • การออกเสียง : taiko (太鼓)
  taiko (太鼓) [ja]
 • การออกเสียง : cornemuse
  cornemuse [fr]
 • การออกเสียง : chalumeau
  chalumeau [fr]
 • การออกเสียง : sitar
  sitar [it]
 • การออกเสียง : biwa
  biwa [ja]
 • การออกเสียง : hautbois
  hautbois [fr]
 • การออกเสียง : fidel
  fidel [ca]
 • การออกเสียง : batuta
  batuta [pl]
 • การออกเสียง : скрипка
  скрипка [uk]
 • การออกเสียง : timbales
  timbales [es]
 • การออกเสียง : dob
  dob [hu]
 • การออกเสียง : violoncelle
  violoncelle [fr]
 • การออกเสียง : Glocke
  Glocke [de]
 • การออกเสียง : trompa
  trompa [pt]
 • การออกเสียง : shakuhachi
  shakuhachi [ja]
 • การออกเสียง : ксилофон
  ксилофон [ru]
 • การออกเสียง : барабанщик
  барабанщик [uk]
 • การออกเสียง : саксофон
  саксофон [ru]
 • การออกเสียง : 吉他
  吉他 [zh]
 • การออกเสียง : gitar
  gitar [tr]
 • การออกเสียง : shamisen
  shamisen [it]
 • การออกเสียง : pauke
  pauke [de]
 • การออกเสียง : Triangel
  Triangel [sv]
 • การออกเสียง : Clavecin
  Clavecin [fr]
 • การออกเสียง : Becken
  Becken [de]