หมวดหมู่:

music

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmusic

 • การออกเสียงคำว่า استھن استھن [ur]
 • การออกเสียงคำว่า انوودی انوودی [ur]
 • การออกเสียงคำว่า انتیا انتیا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า انتر گندھار انتر گندھار [ur]
 • การออกเสียงคำว่า النکار النکار [ur]
 • การออกเสียงคำว่า اندولن اندولن [ur]
 • การออกเสียงคำว่า آچل سورا آچل سورا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า مندرا سپتک مندرا سپتک [ur]
 • การออกเสียงคำว่า مدھیا سپتک مدھیا سپتک [ur]
 • การออกเสียงคำว่า سپتک سپتک [ur]
 • การออกเสียงคำว่า سموادی سموادی [ur]
 • การออกเสียงคำว่า بھجن بھجن [ur]
 • การออกเสียงคำว่า قوالی قوالی [ur]
 • การออกเสียงคำว่า عارفانہ کلام عارفانہ کلام [ur]
 • การออกเสียงคำว่า مُکھڑا مُکھڑا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า انگ انگ [fa]
 • การออกเสียงคำว่า روپک تال روپک تال [ur]
 • การออกเสียงคำว่า دھمڑ تال دھمڑ تال [ur]
 • การออกเสียงคำว่า دیپ چندی تال دیپ چندی تال [ur]
 • การออกเสียงคำว่า جھومرا تال جھومرا تال [ur]
 • การออกเสียงคำว่า دادرا تال دادرا تال [ur]
 • การออกเสียงคำว่า تال تال [ku]
 • การออกเสียงคำว่า تان تان [ur]
 • การออกเสียงคำว่า دھروپد دھروپد [ur]
 • การออกเสียงคำว่า درت درت [ur]
 • การออกเสียงคำว่า بول بول [ar]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า گائیکی گائیکی [ur] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า الاپ الاپ [ur]
 • การออกเสียงคำว่า تِیورا تِیورا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า کومل کومل [ur]