หมวดหมู่:

music

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmusic

 • การออกเสียง : تال تال [ku]
 • การออกเสียง : تان تان [ur]
 • การออกเสียง : دھروپد دھروپد [ur]
 • การออกเสียง : درت درت [ur]
 • การออกเสียง : گائیکی گائیکی [ur]
 • การออกเสียง : الاپ الاپ [ur]
 • การออกเสียง : تِیورا تِیورا [ur]
 • การออกเสียง : کومل کومل [ur]
 • การออกเสียง : سواروپ سواروپ [ur]
 • การออกเสียง : ٹھمری ٹھمری [ur]
 • การออกเสียง : ٹَھاٹ ٹَھاٹ [ur]
 • การออกเสียง : راگ راگ [ur]
 • การออกเสียง : ابھوگ ابھوگ [ur]
 • การออกเสียง : انترا انترا [ur]
 • การออกเสียง : استھائی استھائی [ur]
 • การออกเสียง : دوگانا دوگانا [ur]
 • การออกเสียง : ملّی نغمہ ملّی نغمہ [ur]
 • การออกเสียง : نیم کلاسیکی نیم کلاسیکی [ur]
 • การออกเสียง : کلاسیکی موسیقی کلاسیکی موسیقی [ur]
 • การออกเสียง : Jean Sibelius Jean Sibelius [fi]
 • การออกเสียง : listenable listenable [en]
 • การออกเสียง : alla alla [it]
 • การออกเสียง : Regi Penxten Regi Penxten [nl]
 • การออกเสียง : Bono Bono [es]
 • การออกเสียง : Cat Stevens Cat Stevens [en]
 • การออกเสียง : Dino Dizdarević Dino Dizdarević [sr]
 • การออกเสียง : تھاپ تھاپ [ur]
 • การออกเสียง : transcribe transcribe [en]
 • การออกเสียง : Philharmoniekonzert Philharmoniekonzert [de]
 • การออกเสียง : Beyoncé Beyoncé [en]
 • การออกเสียง : ad lib ad lib [la]
 • การออกเสียง : ad libitum ad libitum [it]
 • การออกเสียง : Peter Hayes Peter Hayes [en]
 • การออกเสียง : seksta seksta [pl]
 • การออกเสียง : septyma septyma [pl]
 • การออกเสียง : Soloen Soloen [lb]
 • การออกเสียง : sien sien [es]
 • การออกเสียง : laen laen [et]
 • การออกเสียง : faen faen [no]
 • การออกเสียง : mien mien [en]
 • การออกเสียง : reën reën [af]
 • การออกเสียง : Quintinstrumente Quintinstrumente [de]
 • การออกเสียง : quintenrein quintenrein [de]
 • การออกเสียง : Quintdezime Quintdezime [de]
 • การออกเสียง : Quartquintakkord Quartquintakkord [de]
 • การออกเสียง : Quartole Quartole [de]
 • การออกเสียง : Quartposaune Quartposaune [de]
 • การออกเสียง : Quartflöte Quartflöte [de]
 • การออกเสียง : Quartgeige Quartgeige [de]
 • การออกเสียง : Quadrupelkonzert Quadrupelkonzert [de]
 • การออกเสียง : Marschtrommel Marschtrommel [de]
 • การออกเสียง : Paradetrommel Paradetrommel [de]
 • การออกเสียง : Militärtrommel Militärtrommel [de]
 • การออกเสียง : Metallstabspiel Metallstabspiel [de]
 • การออกเสียง : Folienrassel Folienrassel [de]
 • การออกเสียง : Metallkastagnetten Metallkastagnetten [de]
 • การออกเสียง : Choralnotation Choralnotation [de]
 • การออกเสียง : Mensuralmusik Mensuralmusik [de]
 • การออกเสียง : Membranklinger Membranklinger [de]
 • การออกเสียง : Fellklinger Fellklinger [de]
 • การออกเสียง : Molltonleiter Molltonleiter [de]
 • การออกเสียง : Melismatik Melismatik [de]
 • การออกเสียง : mariachi mariachi [es]
 • การออกเสียง : Deezer Deezer [en]
 • การออกเสียง : Strohbassregister Strohbassregister [de]
 • การออกเสียง : Stimmtimbre Stimmtimbre [de]
 • การออกเสียง : Septole Septole [de]
 • การออกเสียง : Sekundquartsextakkord Sekundquartsextakkord [de]
 • การออกเสียง : Vierundsechzigstelpause Vierundsechzigstelpause [de]
 • การออกเสียง : Klubharmonika Klubharmonika [de]
 • การออกเสียง : Ritusinstrument Ritusinstrument [de]
 • การออกเสียง : Schweizerpfeife Schweizerpfeife [de]
 • การออกเสียง : Bühnenpraxis Bühnenpraxis [de]
 • การออกเสียง : Schuloper Schuloper [de]
 • การออกเสียง : Schusterfleck Schusterfleck [de]
 • การออกเสียง : Schreierpfeife Schreierpfeife [de]
 • การออกเสียง : Schüttelrohr Schüttelrohr [de]
 • การออกเสียง : Schraubentrommel Schraubentrommel [de]
 • การออกเสียง : Schrammelquartett Schrammelquartett [de]
 • การออกเสียง : Schrammelorgel Schrammelorgel [de]
 • การออกเสียง : Schreittanz Schreittanz [de]
 • การออกเสียง : Schoßgeige Schoßgeige [de]
 • การออกเสียง : Madrigaldialog Madrigaldialog [de]
 • การออกเสียง : Motettendialog Motettendialog [de]
 • การออกเสียง : Musikästhetik Musikästhetik [de]
 • การออกเสียง : Anblasrohr Anblasrohr [de]
 • การออกเสียง : Musettebesetzung Musettebesetzung [de]
 • การออกเสียง : Einfachrohrblattinstrument Einfachrohrblattinstrument [de]
 • การออกเสียง : Bambuspfeife Bambuspfeife [de]
 • การออกเสียง : Harmonetta Harmonetta [de]
 • การออกเสียง : Mundtrommel Mundtrommel [de]
 • การออกเสียง : Mundharfe Mundharfe [de]
 • การออกเสียง : Motettensatz Motettensatz [de]
 • การออกเสียง : Motetten-Passion Motetten-Passion [de]
 • การออกเสียง : Mühlenschlag Mühlenschlag [de]
 • การออกเสียง : Multiplexorgel Multiplexorgel [de]
 • การออกเสียง : Chorstück Chorstück [de]
 • การออกเสียง : Chorwerk Chorwerk [de]
 • การออกเสียง : A-cappella-Chorwerk A-cappella-Chorwerk [de]
 • การออกเสียง : Musikschaffen Musikschaffen [de]