หมวดหมู่:

music

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmusic

 • การออกเสียง : psalterium psalterium [de]
 • การออกเสียง : BBC Proms BBC Proms [en]
 • การออกเสียง : Shostakovich Shostakovich [en]
 • การออกเสียง : Tounaart Tounaart [lb]
 • การออกเสียง : Terzen Terzen [lb]
 • การออกเสียง : xylophone xylophone [de]
 • การออกเสียง : marteaux marteaux [fr]
 • การออกเสียง : täkt täkt [sv]
 • การออกเสียง : Musicality Musicality [en]
 • การออกเสียง : راگنی راگنی [ur]
 • การออกเสียง : Dolores O'Riordan Dolores O'Riordan [en]
 • การออกเสียง : Fado Fado [pt]
 • การออกเสียง : Rupert Gregson-Williams Rupert Gregson-Williams [en]
 • การออกเสียง : bootleg bootleg [en]
 • การออกเสียง : ریپ موسیقی ریپ موسیقی [ur]
 • การออกเสียง : اوپیرا اوپیرا [ur]
 • การออกเสียง : راک موسیقی راک موسیقی [ur]
 • การออกเสียง : جاز جاز [fa]
 • การออกเสียง : پوپ موسیقی پوپ موسیقی [ur]
 • การออกเสียง : قوّالی قوّالی [ur]
 • การออกเสียง : وِکرِت وِکرِت [ur]
 • การออกเสียง : وَرجِیت وَرجِیت [ur]
 • การออกเสียง : ورانا ورانا [ur]
 • การออกเสียง : وادِی وادِی [ur]
 • การออกเสียง : اُٹرانگ اُٹرانگ [ur]
 • การออกเสียง : تِروبَھاو تِروبَھاو [ur]
 • การออกเสียง : تین تال تین تال [ur]
 • การออกเสียง : شُدھا شُدھا [ur]
 • การออกเสียง : تار تار [fa]
 • การออกเสียง : شُروتی شُروتی [ur]
 • การออกเสียง : شودَاوا شودَاوا [ur]
 • การออกเสียง : شَاسترا شَاسترا [ur]
 • การออกเสียง : شَداجا شَداجا [ur]
 • การออกเสียง : سندھی پَرکاش سندھی پَرکاش [ur]
 • การออกเสียง : رِشَبھا رِشَبھا [ur]
 • การออกเสียง : راسِک راسِک [ur]
 • การออกเสียง : راسا راسا [ur]
 • การออกเสียง : پَرَتی پَرَتی [ur]
 • การออกเสียง : پوروَنگ پوروَنگ [ur]
 • การออกเสียง : پنڈِت پنڈِت [ur]
 • การออกเสียง : پَنچَھما پَنچَھما [ur]
 • การออกเสียง : پَکَد پَکَد [ur]
 • การออกเสียง : نِشادھا نِشادھا [ur]
 • การออกเสียง : نیاسا نیاسا [ur]
 • การออกเสียง : ناتَکا ناتَکا [ur]
 • การออกเสียง : نادا برہما نادا برہما [ur]
 • การออกเสียง : نادا نادا [ur]
 • การออกเสียง : میند میند [ur]
 • การออกเสียง : مندرا مندرا [ur]
 • การออกเสียง : مدھیاما مدھیاما [ur]
 • การออกเสียง : مدھیا لایا مدھیا لایا [ur]
 • การออกเสียง : لایا لایا [ur]
 • การออกเสียง : لکشن لکشن [ur]
 • การออกเสียง : کریتی کریتی [ur]
 • การออกเสียง : کہروا تال کہروا تال [ur]
 • การออกเสียง : کَن کَن [ur]
 • การออกเสียง : جھپتال جھپتال [ur]
 • การออกเสียง : گراما گراما [ur]
 • การออกเสียง : گندھار گندھار [ur]
 • การออกเสียง : اِک تال اِک تال [ur]
 • การออกเสียง : دھئیواتا دھئیواتا [ur]
 • การออกเสียง : کرناتِک کرناتِک [ur]
 • การออกเสียง : اوروہی اوروہی [ur]
 • การออกเสียง : اُوداوا اُوداوا [ur]
 • การออกเสียง : استھن استھن [ur]
 • การออกเสียง : انوودی انوودی [ur]
 • การออกเสียง : انتیا انتیا [ur]
 • การออกเสียง : انتر گندھار انتر گندھار [ur]
 • การออกเสียง : النکار النکار [ur]
 • การออกเสียง : اندولن اندولن [ur]
 • การออกเสียง : آچل سورا آچل سورا [ur]
 • การออกเสียง : مندرا سپتک مندرا سپتک [ur]
 • การออกเสียง : مدھیا سپتک مدھیا سپتک [ur]
 • การออกเสียง : سپتک سپتک [ur]
 • การออกเสียง : سموادی سموادی [ur]
 • การออกเสียง : بھجن بھجن [ur]
 • การออกเสียง : قوالی قوالی [ur]
 • การออกเสียง : عارفانہ کلام عارفانہ کلام [ur]
 • การออกเสียง : مُکھڑا مُکھڑا [ur]
 • การออกเสียง : انگ انگ [fa]
 • การออกเสียง : روپک تال روپک تال [ur]
 • การออกเสียง : دھمڑ تال دھمڑ تال [ur]
 • การออกเสียง : دیپ چندی تال دیپ چندی تال [ur]
 • การออกเสียง : جھومرا تال جھومرا تال [ur]
 • การออกเสียง : دادرا تال دادرا تال [ur]
 • การออกเสียง : تال تال [ku]
 • การออกเสียง : تان تان [ur]
 • การออกเสียง : دھروپد دھروپد [ur]
 • การออกเสียง : درت درت [ur]
 • การออกเสียง : گائیکی گائیکی [ur]
 • การออกเสียง : الاپ الاپ [ur]
 • การออกเสียง : تِیورا تِیورا [ur]
 • การออกเสียง : کومل کومل [ur]
 • การออกเสียง : سواروپ سواروپ [ur]
 • การออกเสียง : ٹھمری ٹھمری [ur]
 • การออกเสียง : ٹَھاٹ ٹَھاٹ [ur]
 • การออกเสียง : راگ راگ [ur]
 • การออกเสียง : ابھوگ ابھوگ [ur]
 • การออกเสียง : انترا انترا [ur]
 • การออกเสียง : استھائی استھائی [ur]