หมวดหมู่:

Municipality of China

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงMunicipality of China

  • การออกเสียง : 上海 上海 [wuu]
  • การออกเสียง : 天津 天津 [yue]
  • การออกเสียง : 重庆 重庆 [zh]