• การออกเสียงคำว่า vogar vogar [pt]
 • การออกเสียงคำว่า Árneshreppur Árneshreppur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Tjörneshreppur Tjörneshreppur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Skorradalshreppur Skorradalshreppur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Helgafellssveit Helgafellssveit [is]
 • การออกเสียงคำว่า Fljótsdalshreppur Fljótsdalshreppur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Bæjarhreppur Bæjarhreppur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Skagabyggð Skagabyggð [is]
 • การออกเสียงคำว่า Svalbarðshreppur Svalbarðshreppur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Kaldrananeshreppur Kaldrananeshreppur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Borgarfjarðarhreppur Borgarfjarðarhreppur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Eyja- og Miklaholtshreppur Eyja- og Miklaholtshreppur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Ásahreppur Ásahreppur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Kjósarhreppur Kjósarhreppur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Súðavíkurhreppur Súðavíkurhreppur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Akrahreppur Akrahreppur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Breiðdalshreppur Breiðdalshreppur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Reykhólahreppur Reykhólahreppur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Tálknafjarðarhreppur Tálknafjarðarhreppur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Grýtubakkahreppur Grýtubakkahreppur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Skútustaðahreppur Skútustaðahreppur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Svalbarðastrandahreppur Svalbarðastrandahreppur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Grímsnes- og Grafningshreppur Grímsnes- og Grafningshreppur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Húnavatnshreppur Húnavatnshreppur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Djúpavogshreppur Djúpavogshreppur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Skaftárhreppur Skaftárhreppur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Strandabyggð Strandabyggð [is]
 • การออกเสียงคำว่า Mýrdalshreppur Mýrdalshreppur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Skeiða- og Gnúpverjahreppur Skeiða- og Gnúpverjahreppur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Langanesbyggð Langanesbyggð [is]