หมวดหมู่:

município brasileiro

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmunicípio brasileiro

 • การออกเสียง : poté
  poté [cs]
 • การออกเสียง : Normandia
  Normandia [it]
 • การออกเสียง : Assaí
  Assaí [pt]
 • การออกเสียง : São Bento
  São Bento [pt]
 • การออกเสียง : Benjamin Constant
  Benjamin Constant [fr]
 • การออกเสียง : Feira Nova
  Feira Nova [pt]
 • การออกเสียง : rosário
  rosário [pt]
 • การออกเสียง : Iracema
  Iracema [pt]
 • การออกเสียง : Paraisópolis
  Paraisópolis [pt]
 • การออกเสียง : Três Corações
  Três Corações [pt]
 • การออกเสียง : Boa Viagem
  Boa Viagem [pt]
 • การออกเสียง : Campina Grande do Sul
  Campina Grande do Sul [pt]
 • การออกเสียง : timon
  timon [fr]
 • การออกเสียง : Malhador
  Malhador [pt]
 • การออกเสียง : São João
  São João [pt]
 • การออกเสียง : São Braz do Piauí
  São Braz do Piauí [pt]
 • การออกเสียง : Monte Horebe
  Monte Horebe [pt]
 • การออกเสียง : Engenheiro Paulo de Frontin
  Engenheiro Paulo de Frontin [pt]
 • การออกเสียง : Campo Verde
  Campo Verde [pt]
 • การออกเสียง : Alcântara
  Alcântara [pt]
 • การออกเสียง : Bom Jesus
  Bom Jesus [pt]
 • การออกเสียง : passagem
  passagem [pt]
 • การออกเสียง : Armação dos Búzios
  Armação dos Búzios [pt]
 • การออกเสียง : João Costa
  João Costa [pt]
 • การออกเสียง : Candeias
  Candeias [pt]
 • การออกเสียง : Crisólita
  Crisólita [pt]
 • การออกเสียง : Itapiranga
  Itapiranga [pt]
 • การออกเสียง : raposa
  raposa [pt]
 • การออกเสียง : Guapé
  Guapé [pt]
 • การออกเสียง : santa helena
  santa helena [pt]
 • การออกเสียง : São Félix do Xingu
  São Félix do Xingu [pt]
 • การออกเสียง : Santana do Mundaú
  Santana do Mundaú [pt]
 • การออกเสียง : pains
  pains [en]
 • การออกเสียง : Jordão
  Jordão [pt]
 • การออกเสียง : Medeiros
  Medeiros [pt]
 • การออกเสียง : pentecoste
  pentecoste [ia]
 • การออกเสียง : Pereiro
  Pereiro [gl]
 • การออกเสียง : Atalaia do Norte
  Atalaia do Norte [pt]
 • การออกเสียง : São Brás
  São Brás [pt]
 • การออกเสียง : José de Freitas
  José de Freitas [pt]
 • การออกเสียง : José Gonçalves de Minas
  José Gonçalves de Minas [pt]
 • การออกเสียง : Milagres
  Milagres [pt]
 • การออกเสียง : Várzea Alegre
  Várzea Alegre [pt]
 • การออกเสียง : São Mamede
  São Mamede [pt]
 • การออกเสียง : São Julião
  São Julião [pt]
 • การออกเสียง : Fonte Boa
  Fonte Boa [pt]
 • การออกเสียง : Senador Firmino
  Senador Firmino [pt]
 • การออกเสียง : Canudos
  Canudos [pt]
 • การออกเสียง : Lauro de Freitas
  Lauro de Freitas [pt]
 • การออกเสียง : Alto Paraná
  Alto Paraná [pt]
 • การออกเสียง : Nova União
  Nova União [pt]
 • การออกเสียง : Casa Grande
  Casa Grande [pt]
 • การออกเสียง : Ribeira do Pombal
  Ribeira do Pombal [pt]
 • การออกเสียง : Parauapebas
  Parauapebas [pt]
 • การออกเสียง : Pau d'Arco
  Pau d'Arco [pt]
 • การออกเสียง : Jacaré dos Homens
  Jacaré dos Homens [pt]
 • การออกเสียง : Colíder
  Colíder [es]
 • การออกเสียง : Sem-Peixe
  Sem-Peixe [pt]
 • การออกเสียง : Entre Rios de Minas
  Entre Rios de Minas [pt]
 • การออกเสียง : Paranaíba
  Paranaíba [pt]
 • การออกเสียง : Dom Bosco
  Dom Bosco [pt]
 • การออกเสียง : Abreu e Lima
  Abreu e Lima [pt]
 • การออกเสียง : São Luís do Quitunde
  São Luís do Quitunde [pt]
 • การออกเสียง : Vermelho Novo
  Vermelho Novo [pt]
 • การออกเสียง : Soledade
  Soledade [pt]
 • การออกเสียง : Tomé-Açu
  Tomé-Açu [pt]
 • การออกเสียง : Ponte Nova
  Ponte Nova [pt]
 • การออกเสียง : São Domingos
  São Domingos [pt]
 • การออกเสียง : Morro do Chapéu
  Morro do Chapéu [pt]
 • การออกเสียง : Quartel Geral
  Quartel Geral [pt]
 • การออกเสียง : Ribeiro Gonçalves
  Ribeiro Gonçalves [pt]
 • การออกเสียง : Aliança do Tocantins
  Aliança do Tocantins [pt]
 • การออกเสียง : Visconde do Rio Branco
  Visconde do Rio Branco [pt]
 • การออกเสียง : Curuá
  Curuá [pt]
 • การออกเสียง : Novo Acordo
  Novo Acordo [pt]
 • การออกเสียง : Olho d`Água Grande
  Olho d`Água Grande [pt]
 • การออกเสียง : Riachão do Jacuípe
  Riachão do Jacuípe [pt]
 • การออกเสียง : Coqueiro Seco
  Coqueiro Seco [pt]
 • การออกเสียง : Cumbe
  Cumbe [pt]
 • การออกเสียง : São Bentinho
  São Bentinho [pt]
 • การออกเสียง : Nova Mamoré
  Nova Mamoré [pt]
 • การออกเสียง : Novo Triunfo
  Novo Triunfo [pt]
 • การออกเสียง : Passa-Vinte
  Passa-Vinte [pt]
 • การออกเสียง : Engenheiro Caldas
  Engenheiro Caldas [pt]
 • การออกเสียง : Olho d`Água do Casado
  Olho d`Água do Casado [pt]
 • การออกเสียง : Bom Jardim de Minas
  Bom Jardim de Minas [pt]
 • การออกเสียง : Carmo da Mata
  Carmo da Mata [pt]
 • การออกเสียง : Piedade de Caratinga
  Piedade de Caratinga [pt]
 • การออกเสียง : Mundo Novo
  Mundo Novo [pt]
 • การออกเสียง : Estrela de Alagoas
  Estrela de Alagoas [pt]
 • การออกเสียง : Inconfidentes
  Inconfidentes [pt]
 • การออกเสียง : Curvelo
  Curvelo [pt]
 • การออกเสียง : Boca da Mata
  Boca da Mata [pt]
 • การออกเสียง : Cipotânea
  Cipotânea [pt]
 • การออกเสียง : Porteiras
  Porteiras [pt]
 • การออกเสียง : Juarina
  Juarina [pt]
 • การออกเสียง : Engenheiro Navarro
  Engenheiro Navarro [pt]
 • การออกเสียง : Ministro Andreazza
  Ministro Andreazza [pt]
 • การออกเสียง : Bom Sucesso do Sul
  Bom Sucesso do Sul [pt]
 • การออกเสียง : Dores de Guanhães
  Dores de Guanhães [pt]