หมวดหมู่:

muñeca

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmuñeca

  • การออกเสียง : Handgelenk Handgelenk [de]
  • การออกเสียง : مچ دست مچ دست [fa]
  • การออกเสียง : ponyèt ponyèt [ht]
  • การออกเสียง : ponhet ponhet [oc]
  • การออกเสียง : eskumutur eskumutur [eu]
  • การออกเสียง : καρπού καρπού [el]
  • บันทึกการออกเสียง : pepé pepé [rap] รอการออกเสียง
  • บันทึกการออกเสียง : polzu polzu [co] รอการออกเสียง