หมวดหมู่:

montrer-moi

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmontrer-moi

  • การออกเสียง : je t'aime je t'aime [fr]