• การออกเสียงคำว่า Cetus Corporation Cetus Corporation [en]
 • การออกเสียงคำว่า cistrome cistrome [en]
 • การออกเสียงคำว่า cistron cistron [fr]
 • การออกเสียงคำว่า fluorescence in situ hybridization fluorescence in situ hybridization [en]
 • การออกเสียงคำว่า fluorogenic fluorogenic [en]
 • การออกเสียงคำว่า genotyping genotyping [en]
 • การออกเสียงคำว่า intron intron [en]
 • การออกเสียงคำว่า kallikrein kallikrein [en]
 • การออกเสียงคำว่า Kary Mullis Kary Mullis [en]
 • การออกเสียงคำว่า kinetoplast kinetoplast [en]
 • การออกเสียงคำว่า kininogen kininogen [en]
 • การออกเสียงคำว่า Kupffer Cells Kupffer Cells [en]
 • การออกเสียงคำว่า Laemmli Laemmli [fr]
 • การออกเสียงคำว่า macromolecular macromolecular [en]
 • การออกเสียงคำว่า nitrilotriacetic nitrilotriacetic [en]
 • การออกเสียงคำว่า nucleoporin nucleoporin [en]
 • การออกเสียงคำว่า paternity testing paternity testing [en]
 • การออกเสียงคำว่า PCR PCR [en]
 • การออกเสียงคำว่า Phosphate-buffered saline Phosphate-buffered saline [en]
 • การออกเสียงคำว่า polymerase chain reaction polymerase chain reaction [en]
 • การออกเสียงคำว่า self-replication self-replication [en]
 • การออกเสียงคำว่า sequencing sequencing [en]
 • การออกเสียงคำว่า smoothened smoothened [en]
 • การออกเสียงคำว่า sonic hedgehog sonic hedgehog [en]
 • การออกเสียงคำว่า taq polymerase taq polymerase [en]
 • การออกเสียงคำว่า transcriptase transcriptase [en]
 • การออกเสียงคำว่า Walter Gilbert Walter Gilbert [en]
 • การออกเสียงคำว่า گلیکوپروتئین گلیکوپروتئین [fa]