หมวดหมู่:

mnożyć

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmnożyć

  • การออกเสียง : liczba mnoga liczba mnoga [pl]
  • การออกเสียง : liczbę liczbę [pl]
  • การออกเสียง : iloczyn iloczyn [pl]
  • การออกเสียง : przemnożyć przemnożyć [pl]
  • การออกเสียง : mnożąc mnożąc [pl]
  • การออกเสียง : równać się równać się [pl]
  • การออกเสียง : namnażać namnażać [pl]
  • การออกเสียง : pomnażać pomnażać [pl]
  • การออกเสียง : rozmnażać rozmnażać [pl]