หมวดหมู่:

military

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmilitary

 • การออกเสียง : кыны кыны [tt]
 • การออกเสียง : лейтенант лейтенант [ru]
 • การออกเสียง : майор майор [ru]
 • การออกเสียง : манкыла манкыла [tt]
 • การออกเสียง : марешал марешал [tt]
 • การออกเสียง : маршал маршал [ru]
 • การออกเสียง : мәнҗәникъ мәнҗәникъ [tt]
 • การออกเสียง : меңбашы меңбашы [tt]
 • การออกเสียง : миномёт миномёт [tt]
 • การออกเสียง : миномет миномет [tt]
 • การออกเสียง : мотоукчы мотоукчы [tt]
 • การออกเสียง : мөдфә мөдфә [tt]
 • การออกเสียง : НУРС НУРС [ru]
 • การออกเสียง : орадмирал орадмирал [tt]
 • การออกเสียง : оргенерал оргенерал [tt]
 • การออกเสียง : отставить отставить [ru]
 • การออกเสียง : очлым очлым [tt]
 • การออกเสียง : өстәгмән өстәгмән [tt]
 • การออกเสียง : өсчавыш өсчавыш [tt]
 • การออกเสียง : парабеллум парабеллум [ru]
 • การออกเสียง : ПВО ПВО [ru]
 • การออกเสียง : пехота пехота [ru]
 • การออกเสียง : пехотинец пехотинец [ru]
 • การออกเสียง : полковник полковник [ru]
 • การออกเสียง : поскак поскак [tt]
 • การออกเสียง : постырма постырма [tt]
 • การออกเสียง : прапорщик прапорщик [ru]
 • การออกเสียง : ПТУР ПТУР [ru]
 • การออกเสียง : пулемётчик пулемётчик [ru]
 • การออกเสียง : пулемётчы пулемётчы [tt]
 • การออกเสียง : равняйсь равняйсь [ru]
 • การออกเสียง : разведкачы разведкачы [tt]
 • การออกเสียง : ракетачы ракетачы [tt]
 • การออกเสียง : ракетодром ракетодром [tt]
 • การออกเสียง : ракетчик ракетчик [ru]
 • การออกเสียง : РБХ РБХ [ru]
 • การออกเสียง : Росгвардия Росгвардия [ru]
 • การออกเสียง : сагайдак сагайдак [uk]
 • การออกเสียง : садак садак [tt]
 • การออกเสียง : сапёр сапёр [ru]
 • การออกเสียง : сеңрән сеңрән [tt]
 • การออกเสียง : сержант сержант [ru]
 • การออกเสียง : субай субай [tt]
 • การออกเสียง : суел суел [tt]
 • การออกเสียง : табур табур [tt]
 • การออกเสียง : талига талига [tt]
 • การออกเสียง : танкист танкист [ru]
 • การออกเสียง : тәгмән тәгмән [tt]
 • การออกเสียง : теркеш теркеш [tt]
 • การออกเสียง : тефнәк тефнәк [tt]
 • การออกเสียง : төнкатар төнкатар [tt]
 • การออกเสียง : төфәң төфәң [tt]
 • การออกเสียง : тугадмирал тугадмирал [tt]
 • การออกเสียง : туггенерал туггенерал [tt]
 • การออกเสียง : тукмыш тукмыш [tt]
 • การออกเสียง : туктавыл туктавыл [tt]
 • การออกเสียง : тукташ тукташ [tt]
 • การออกเสียง : туплан туплан [tt]
 • การออกเสียง : тургавыл тургавыл [tt]
 • การออกเสียง : тутадмирал тутадмирал [tt]
 • การออกเสียง : тутгенерал тутгенерал [tt]
 • การออกเสียง : түмадмирал түмадмирал [tt]
 • การออกเสียง : түмгенерал түмгенерал [tt]
 • การออกเสียง : түфәк түфәк [tt]
 • การออกเสียง : укчы-радист укчы-радист [tt]
 • การออกเสียง : укчыбаш укчыбаш [tt]
 • การออกเสียง : унбашы унбашы [tt]
 • การออกเสียง : утчагыр утчагыр [tt]
 • การออกเสียง : учан учан [tt]
 • การออกเสียง : флот флот [ru]
 • การออกเสียง : флотилия флотилия [ru]
 • การออกเสียง : флотчы флотчы [tt]
 • การออกเสียง : фронтовик фронтовик [ru]
 • การออกเสียง : химразведка химразведка [ru]
 • การออกเสียง : чавыш чавыш [tt]
 • การออกเสียง : чагдавыл чагдавыл [tt]
 • การออกเสียง : чагыр чагыр [tt]
 • การออกเสียง : чапар чапар [tt]
 • การออกเสียง : чатага чатага [tt]
 • การออกเสียง : чирү чирү [tt]
 • การออกเสียง : чыда чыда [tt]
 • การออกเสียง : штабист штабист [ru]
 • การออกเสียง : эскадрилья эскадрилья [ru]
 • การออกเสียง : ямин ямин [tt]
 • การออกเสียง : ярак ярак [tt]
 • การออกเสียง : ярбай ярбай [tt]
 • การออกเสียง : ярук ярук [tt]
 • การออกเสียง : ясавыл ясавыл [tt]
 • การออกเสียง : ясык ясык [tt]
 • การออกเสียง : ятаган ятаган [ru]
 • การออกเสียง : ятгак ятгак [tt]
 • การออกเสียง : яугир яугир [tt]
 • การออกเสียง : آمادگاه آمادگاه [fa]
 • การออกเสียง : أدميرال أدميرال [ar]
 • การออกเสียง : افواج افواج [fa]
 • การออกเสียง : ثكنة ثكنة [ar]
 • การออกเสียง : ضدهوایی ضدهوایی [fa]
 • การออกเสียง : عسكري عسكري [ar]
 • การออกเสียง : عسکری عسکری [fa]
 • การออกเสียง : فوج فوج [ar]