หมวดหมู่:

mieszkać

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmieszkać

 • การออกเสียง : miejscowość
  miejscowość [pl]
 • การออกเสียง : Gdzie mieszkasz?
  Gdzie mieszkasz? [pl]
 • การออกเสียง : mieszka
  mieszka [pl]
 • การออกเสียง : we dwoje
  we dwoje [pl]
 • การออกเสียง : osobno
  osobno [pl]
 • การออกเสียง : pomieszkiwać
  pomieszkiwać [pl]
 • การออกเสียง : mieszkasz
  mieszkasz [pl]
 • การออกเสียง : nadrzewny
  nadrzewny [pl]
 • การออกเสียง : mieszkacie
  mieszkacie [pl]
 • การออกเสียง : pomieszkać
  pomieszkać [pl]
 • การออกเสียง : mieszczuch
  mieszczuch [pl]
 • การออกเสียง : mieszkając
  mieszkając [pl]
 • การออกเสียง : wyspiarz
  wyspiarz [pl]
 • การออกเสียง : zamieszkiwać
  zamieszkiwać [pl]
 • การออกเสียง : lesznianin
  lesznianin [pl]
 • การออกเสียง : o miedzę stąd
  o miedzę stąd [pl]
 • การออกเสียง : w dobrobycie
  w dobrobycie [pl]
 • การออกเสียง : współlokatorka
  współlokatorka [pl]
 • การออกเสียง : mieszkająca
  mieszkająca [pl]
 • การออกเสียง : mieszkający
  mieszkający [pl]
 • การออกเสียง : mieszkalibyśmy
  mieszkalibyśmy [pl]
 • การออกเสียง : mieszkał
  mieszkał [pl]
 • การออกเสียง : mieszkających
  mieszkających [pl]
 • การออกเสียง : mieszkalnictwo
  mieszkalnictwo [pl]