หมวดหมู่:

mieszkać

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmieszkać

 • การออกเสียง : miejscowość miejscowość [pl]
 • การออกเสียง : Gdzie mieszkasz? Gdzie mieszkasz? [pl]
 • การออกเสียง : mieszka mieszka [pl]
 • การออกเสียง : we dwoje we dwoje [pl]
 • การออกเสียง : osobno osobno [pl]
 • การออกเสียง : pomieszkiwać pomieszkiwać [pl]
 • การออกเสียง : mieszkasz mieszkasz [pl]
 • การออกเสียง : nadrzewny nadrzewny [pl]
 • การออกเสียง : pomieszkać pomieszkać [pl]
 • การออกเสียง : mieszkacie mieszkacie [pl]
 • การออกเสียง : mieszczuch mieszczuch [pl]
 • การออกเสียง : mieszkając mieszkając [pl]
 • การออกเสียง : wyspiarz wyspiarz [pl]
 • การออกเสียง : zamieszkiwać zamieszkiwać [pl]
 • การออกเสียง : lesznianin lesznianin [pl]
 • การออกเสียง : o miedzę stąd o miedzę stąd [pl]
 • การออกเสียง : w dobrobycie w dobrobycie [pl]
 • การออกเสียง : współlokatorka współlokatorka [pl]
 • การออกเสียง : mieszkająca mieszkająca [pl]
 • การออกเสียง : mieszkający mieszkający [pl]
 • การออกเสียง : mieszkalibyśmy mieszkalibyśmy [pl]
 • การออกเสียง : mieszkał mieszkał [pl]
 • การออกเสียง : mieszkających mieszkających [pl]
 • การออกเสียง : mieszkalnictwo mieszkalnictwo [pl]