หมวดหมู่:

mienieproblemy ~

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmienieproblemy ~

  • การออกเสียง : stołeczne stołeczne [pl]