หมวดหมู่:

miejsce zamieszkania

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmiejsce zamieszkania

  • การออกเสียง : miejscowość miejscowość [pl]