หมวดหมู่:

Middle Eastern country names in Indonesi

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงMiddle Eastern country names in Indonesi

  • การออกเสียง : Yaman Yaman [ind]
  • การออกเสียง : Mesir Mesir [ind]
  • การออกเสียง : Uni Emirat Arab Uni Emirat Arab [ind]
  • การออกเสียง : Timur Tengah Timur Tengah [ind]
  • การออกเสียง : Suriah Suriah [ind]
  • การออกเสียง : Turki Turki [ind]