หมวดหมู่:

metro station names of China southwest

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmetro station names of China southwest

 • การออกเสียง : 平安 平安 [zh]
 • การออกเสียง : 凤凰 凤凰 [hak]
 • การออกเสียง : 鸳鸯 鸳鸯 [zh]
 • การออกเสียง : 天生 天生 [zh]
 • การออกเสียง : 金山 金山 [wuu]
 • การออกเสียง : 体育馆 体育馆 [zh]
 • การออกเสียง : 莲花 莲花 [hak]
 • การออกเสียง : 动物园 动物园 [zh]
 • การออกเสียง : 重庆大学 重庆大学 [yue]
 • การออกเสียง : 石嘴船 石嘴船 [yue]
 • การออกเสียง : 福来村 福来村 [yue]
 • การออกเสียง : 大剧院 大剧院 [yue]
 • การออกเสียง : 人和 人和 [hak]
 • การออกเสียง : 双龙 双龙 [zh]
 • การออกเสียง : 井口 井口 [zh]
 • การออกเสียง : 北碚 北碚 [zh]
 • การออกเสียง : 南坪 南坪 [zh]
 • บันทึกการออกเสียง : 大江 大江 [hak] รอการออกเสียง