หมวดหมู่:

metro station names of Cantonese area

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmetro station names of Cantonese area

 • การออกเสียงคำว่า 温泉 温泉 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 動物園 動物園 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 機場 機場 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 銅鑼灣 銅鑼灣 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 西安 西安 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 尖沙咀 尖沙咀 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 旺角 旺角 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 东北 东北 [cjy]
 • การออกเสียงคำว่า 九龍 九龍 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 沙河 沙河 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 金門 金門 [nan]
 • การออกเสียงคำว่า 佐敦 佐敦 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 鰂魚涌 鰂魚涌 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 杏花邨 杏花邨 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 荃灣 荃灣 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 油麻地 油麻地 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 金鐘 金鐘 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 南昌 南昌 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 太古 太古 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 筲箕灣 筲箕灣 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 柴灣 柴灣 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 大瀝 大瀝 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 北角 北角 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 跑馬地 跑馬地 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 植物園 植物園 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 灣仔 灣仔 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 大學 大學 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 机场 机场 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 中環 中環 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 太平 太平 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 黃埔 黃埔 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 上環 上環 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 九龍塘 九龍塘 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 迪士尼 迪士尼 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 海南 海南 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 西灣河 西灣河 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 太子 太子 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 海洋公園 海洋公園 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 番禺广场 番禺广场 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 天后 天后 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 康城 康城 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 青衣 青衣 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 鑽石山 鑽石山 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 车陂 车陂 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 鹤洞 鹤洞 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 堅尼地城 堅尼地城 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 九龍灣 九龍灣 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 西門 西門 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า 沥滘 沥滘 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 火车站 火车站 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 寶琳 寶琳 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 鄱陽 鄱陽 [gan]
 • การออกเสียงคำว่า 大窩口 大窩口 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 西營盤 西營盤 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 大良 大良 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 樂富 樂富 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 火車站 火車站 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 花城大道 花城大道 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 曉港 曉港 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 萝岗 萝岗 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 海洋花園 海洋花園 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 東涌 東涌 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 珠江新城 珠江新城 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 杨箕 杨箕 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 如意坊 如意坊 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 香港仔 香港仔 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 中大 中大 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 太和 太和 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 永泰 永泰 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 石下 石下 [nan]
 • การออกเสียงคำว่า 油塘 油塘 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 深水埗 深水埗 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 黃竹坑 黃竹坑 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 石硤尾 石硤尾 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 長洲 長洲 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 奧運 奧運 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 茘枝角 茘枝角 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 美孚 美孚 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 海怡半島 海怡半島 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 科技大学 科技大学 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 海洋花园 海洋花园 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 龙溪 龙溪 [hak]
 • การออกเสียงคำว่า 珠江泳場 珠江泳場 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 炮台山 炮台山 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 欣澳 欣澳 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 藍田 藍田 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 荔景 荔景 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 歌剧院 歌剧院 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 官桥 官桥 [nan]
 • การออกเสียงคำว่า 長沙灣 長沙灣 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 金门 金门 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 何文田 何文田 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 添馬 添馬 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 茘景 茘景 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 龍江 龍江 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 調景嶺 調景嶺 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 花地湾 花地湾 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 龙归 龙归 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 天河公園 天河公園 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 旧城区 旧城区 [yue]