หมวดหมู่:

meses do ano

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmeses do ano

  • การออกเสียง : abril abril [es]
  • การออกเสียง : Janeiro Janeiro [pt]
  • การออกเสียง : decembro decembro [eo]
  • การออกเสียง : novembro novembro [eo]
  • การออกเสียง : outubro outubro [pt]
  • การออกเสียง : xuño xuño [gl]
  • การออกเสียง : maio maio [pt]
  • การออกเสียง : febreiro febreiro [gl]
  • การออกเสียง : xullo xullo [gl]