หมวดหมู่:

medycyna

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmedycyna

 • การออกเสียง : antybakteryjna antybakteryjna [pl]
 • การออกเสียง : seksuolożka seksuolożka [pl]
 • การออกเสียง : w urologii w urologii [pl]
 • การออกเสียง : zespół Costeffa zespół Costeffa [pl]
 • การออกเสียง : promieniowiec promienicy promieniowiec promienicy [pl]
 • การออกเสียง : maczugowiec błonicy maczugowiec błonicy [pl]
 • การออกเสียง : prątek trądu prątek trądu [pl]
 • การออกเสียง : prątek gruźlicy prątek gruźlicy [pl]
 • การออกเสียง : jelitówka jelitówka [pl]
 • การออกเสียง : nerwica natręctw nerwica natręctw [pl]
 • การออกเสียง : nadwyrężenie nadwyrężenie [pl]
 • การออกเสียง : astmatycy astmatycy [pl]
 • การออกเสียง : alergicy alergicy [pl]
 • การออกเสียง : tętniak tętniak [pl]
 • การออกเสียง : osteopenia osteopenia [en]
 • การออกเสียง : przemywanie przemywanie [pl]
 • การออกเสียง : neurodegeneracyjna neurodegeneracyjna [pl]
 • การออกเสียง : w medycynie w medycynie [pl]
 • การออกเสียง : wzgórek łonowy wzgórek łonowy [pl]
 • การออกเสียง : gruźlica gruźlica [pl]
 • การออกเสียง : schizotymik schizotymik [pl]
 • การออกเสียง : udar mózgu udar mózgu [pl]
 • การออกเสียง : niedokrwistość niedokrwistość [pl]
 • การออกเสียง : lek psychotropowy lek psychotropowy [pl]
 • การออกเสียง : zaraźliwość chorób zaraźliwość chorób [pl]
 • การออกเสียง : szerzenie się chorób szerzenie się chorób [pl]
 • การออกเสียง : choroba brudnych rąk choroba brudnych rąk [pl]
 • การออกเสียง : pregoreksja pregoreksja [pl]
 • การออกเสียง : przepona przepona [pl]
 • การออกเสียง : bakterie bakterie [da]
 • การออกเสียง : zastoinowa niewydolność serca zastoinowa niewydolność serca [pl]
 • การออกเสียง : bakteriobójczy bakteriobójczy [pl]
 • การออกเสียง : krwotok z nosa krwotok z nosa [pl]
 • การออกเสียง : krwiaki krwiaki [pl]
 • การออกเสียง : mikrokapsułka mikrokapsułka [pl]
 • การออกเสียง : respiracyjny respiracyjny [pl]
 • การออกเสียง : żywokostowy żywokostowy [pl]
 • การออกเสียง : klirens klirens [pl]
 • การออกเสียง : zaburzenia zaburzenia [pl]
 • การออกเสียง : Skleroskop Skleroskop [pl]
 • การออกเสียง : haluksy haluksy [pl]
 • การออกเสียง : urolog urolog [cs]
 • การออกเสียง : Roentgen Roentgen [en]
 • การออกเสียง : kamica nerkowa kamica nerkowa [pl]
 • การออกเสียง : światłoczułość światłoczułość [pl]
 • การออกเสียง : lekarz lekarz [pl]
 • การออกเสียง : lekarstwa lekarstwa [pl]
 • การออกเสียง : tętnice tętnice [pl]
 • การออกเสียง : rentgenowska rentgenowska [pl]
 • การออกเสียง : doktor doktor [de]
 • การออกเสียง : kaszel kaszel [pl]
 • การออกเสียง : akrosom akrosom [de]
 • การออกเสียง : lekarze lekarze [pl]
 • การออกเสียง : diagnoza diagnoza [pl]
 • การออกเสียง : serce serce [pl]
 • การออกเสียง : przebadanie przebadanie [pl]
 • การออกเสียง : anewryzm anewryzm [pl]
 • การออกเสียง : menopauza menopauza [pl]
 • การออกเสียง : lekarskie lekarskie [pl]
 • การออกเสียง : zarazki zarazki [pl]
 • การออกเสียง : helisa helisa [pl]
 • การออกเสียง : toksoplazmoza toksoplazmoza [pl]
 • การออกเสียง : wągrzyca wągrzyca [pl]
 • การออกเสียง : medyczne medyczne [pl]
 • การออกเสียง : szyszynka szyszynka [pl]
 • การออกเสียง : neuroza neuroza [pl]
 • การออกเสียง : jaglica jaglica [pl]
 • การออกเสียง : zaleczenie zaleczenie [pl]
 • การออกเสียง : dysfagia dysfagia [pl]
 • การออกเสียง : uleczenie uleczenie [pl]
 • การออกเสียง : przeciwastmatyczny przeciwastmatyczny [pl]
 • การออกเสียง : potłuczenie potłuczenie [pl]
 • การออกเสียง : kostne kostne [pl]
 • การออกเสียง : białaczkowiec białaczkowiec [pl]
 • การออกเสียง : przesięk przesięk [pl]
 • การออกเสียง : antyinfekcyjny antyinfekcyjny [pl]
 • การออกเสียง : skrobaczka skrobaczka [pl]
 • การออกเสียง : peptyd peptyd [pl]
 • การออกเสียง : hemoroidy hemoroidy [pl]
 • การออกเสียง : zaognienie zaognienie [pl]
 • การออกเสียง : wykwit wykwit [pl]
 • การออกเสียง : przekrwienie przekrwienie [pl]
 • การออกเสียง : Cebion Cebion [en]
 • การออกเสียง : stulejka stulejka [pl]
 • การออกเสียง : skrobanka skrobanka [pl]
 • การออกเสียง : transplantolog transplantolog [pl]
 • การออกเสียง : drożdżak drożdżak [pl]
 • การออกเสียง : suchoty suchoty [pl]
 • การออกเสียง : rachityczny rachityczny [pl]
 • การออกเสียง : rachityzm rachityzm [pl]
 • การออกเสียง : drobnoustrój drobnoustrój [pl]
 • การออกเสียง : medyczny medyczny [pl]
 • การออกเสียง : pipetka pipetka [pl]
 • การออกเสียง : cytolog cytolog [pl]
 • การออกเสียง : przyśrodkowy przyśrodkowy [pl]
 • การออกเสียง : chirurdzy chirurdzy [pl]
 • การออกเสียง : miażdżyca miażdżyca [pl]
 • การออกเสียง : naczyniak naczyniak [pl]
 • การออกเสียง : tamponada tamponada [pl]
 • การออกเสียง : oksydant oksydant [pl]