หมวดหมู่:

medicine

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmedicine

 • การออกเสียง : cava cava [it]
 • การออกเสียง : paracetamol paracetamol [en]
 • การออกเสียง : glomerulus glomerulus [en]
 • การออกเสียง : 陰核深動脈 陰核深動脈 [ja]
 • การออกเสียง : опиоид опиоид [ru]
 • การออกเสียง : villi villi [fi]
 • การออกเสียง : ovulation ovulation [en]
 • บันทึกการออกเสียง : brompheniramine brompheniramine [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Turbidimeter Turbidimeter [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : syringeability syringeability [en]
 • การออกเสียง : ascite ascite [en]
 • การออกเสียง : renovascular renovascular [ca]
 • การออกเสียง : Marchiafava-Bignami Marchiafava-Bignami [it]
 • การออกเสียง : phosphodiesterase phosphodiesterase [en]
 • การออกเสียง : methylxanthine methylxanthine [en]
 • การออกเสียง : Rachenraum Rachenraum [de]
 • การออกเสียง : trizyklisch trizyklisch [de]
 • การออกเสียง : Hypermenorrhoe Hypermenorrhoe [de]
 • การออกเสียง : makrozytär makrozytär [de]
 • การออกเสียง : Sandifer Sandifer [en]
 • บันทึกการออกเสียง : Claudius Galen Claudius Galen [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : Yergason's test Yergason's test [en]
 • การออกเสียง : LHON LHON [en]
 • การออกเสียง : leukocytoclasis leukocytoclasis [en]
 • การออกเสียง : risk-conferring risk-conferring [en]
 • บันทึกการออกเสียง : Dracunculus medinensis Dracunculus medinensis [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : cytosolic proteases cytosolic proteases [en]
 • การออกเสียง : pilus pilus [la]
 • การออกเสียง : atovaquone atovaquone [nl]
 • การออกเสียง : Physiologists Physiologists [en]
 • การออกเสียง : impetiginization impetiginization [en]
 • การออกเสียง : laryngotracheobronchitis laryngotracheobronchitis [en]
 • บันทึกการออกเสียง : Schatzker Schatzker [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : physiotherapeutic physiotherapeutic [en]
 • การออกเสียง : toksikologisk toksikologisk [da]
 • บันทึกการออกเสียง : oedematous oedematous [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : multifaktoriell multifaktoriell [de]
 • การออกเสียง : bypass bypass [en]
 • การออกเสียง : deoxynucleotide deoxynucleotide [en]
 • บันทึกการออกเสียง : akinetopsia akinetopsia [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : camptothecin camptothecin [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : prosopagnosia prosopagnosia [en]
 • การออกเสียง : Prosopagnosie Prosopagnosie [fr]
 • การออกเสียง : prosopagnosi prosopagnosi [sv]
 • การออกเสียง : 门冬氨酸钾镁片 门冬氨酸钾镁片 [zh]
 • การออกเสียง : 盐酸特拉唑嗪片 盐酸特拉唑嗪片 [zh]
 • การออกเสียง : 左乙拉西坦口服溶液 左乙拉西坦口服溶液 [zh]
 • การออกเสียง : 奥卡西平口服混悬液 奥卡西平口服混悬液 [zh]
 • การออกเสียง : 氟哌噻吨美利曲辛片 氟哌噻吨美利曲辛片 [zh]
 • การออกเสียง : 拉莫三嗪分散片 拉莫三嗪分散片 [zh]
 • การออกเสียง : 托吡酯胶囊 托吡酯胶囊 [zh]
 • การออกเสียง : 阿戈美拉汀片 阿戈美拉汀片 [zh]
 • การออกเสียง : 盐酸齐拉西酮胶囊 盐酸齐拉西酮胶囊 [zh]
 • การออกเสียง : 巴氯芬片 巴氯芬片 [zh]
 • การออกเสียง : 恩他卡朋双多巴片 恩他卡朋双多巴片 [zh]
 • การออกเสียง : 利培酮口服液 利培酮口服液 [zh]
 • การออกเสียง : 氢溴酸西酞普兰片 氢溴酸西酞普兰片 [zh]
 • การออกเสียง : 盐酸曲唑酮片 盐酸曲唑酮片 [zh]
 • การออกเสียง : 马来酸氟伏沙明片 马来酸氟伏沙明片 [zh]
 • การออกเสียง : 富马酸喹硫平片 富马酸喹硫平片 [zh]
 • การออกเสียง : 重酒石酸卡巴拉汀胶囊 重酒石酸卡巴拉汀胶囊 [zh]
 • การออกเสียง : 盐酸托莫西汀胶囊 盐酸托莫西汀胶囊 [zh]
 • การออกเสียง : 盐酸氟西汀分散片 盐酸氟西汀分散片 [zh]
 • การออกเสียง : 盐酸美金刚片 盐酸美金刚片 [zh]
 • การออกเสียง : 利培酮片 利培酮片 [zh]
 • การออกเสียง : 酒石酸伐尼克兰片 酒石酸伐尼克兰片 [zh]
 • การออกเสียง : 氨磺必利片 氨磺必利片 [zh]
 • การออกเสียง : 帕利哌酮缓释片 帕利哌酮缓释片 [zh]
 • การออกเสียง : 米氮平片 米氮平片 [zh]
 • การออกเสียง : 奥氮平片 奥氮平片 [zh]
 • การออกเสียง : 甲磺酸溴隐亭片 甲磺酸溴隐亭片 [zh]
 • การออกเสียง : 盐酸司来吉兰片 盐酸司来吉兰片 [zh]
 • การออกเสียง : 盐酸文拉法辛缓释胶囊 盐酸文拉法辛缓释胶囊 [zh]
 • การออกเสียง : 丙戊酸钠口服溶液 丙戊酸钠口服溶液 [zh]
 • การออกเสียง : 卡左双多巴缓释片 卡左双多巴缓释片 [zh]
 • การออกเสียง : 草酸艾司西酞普兰片 草酸艾司西酞普兰片 [zh]
 • การออกเสียง : 恩他卡朋片 恩他卡朋片 [zh]
 • การออกเสียง : 盐酸舍曲林片 盐酸舍曲林片 [zh]
 • การออกเสียง : 吡贝地尔缓释片 吡贝地尔缓释片 [zh]
 • การออกเสียง : 盐酸度洛西汀肠溶胶囊 盐酸度洛西汀肠溶胶囊 [zh]
 • การออกเสียง : 普瑞巴林胶囊 普瑞巴林胶囊 [zh]
 • การออกเสียง : 盐酸普拉克索片 盐酸普拉克索片 [zh]
 • การออกเสียง : 拉莫三嗪片 拉莫三嗪片 [zh]
 • การออกเสียง : 奥卡西平片 奥卡西平片 [zh]
 • การออกเสียง : 左乙拉西坦片 左乙拉西坦片 [zh]
 • การออกเสียง : 吲达帕胺片 吲达帕胺片 [zh]
 • การออกเสียง : 依折麦布片 依折麦布片 [zh]
 • การออกเสียง : 富马酸比索洛尔片 富马酸比索洛尔片 [zh]
 • การออกเสียง : 瑞舒伐他汀钙片 瑞舒伐他汀钙片 [zh]
 • การออกเสียง : 盐酸普罗帕酮片 盐酸普罗帕酮片 [zh]
 • การออกเสียง : 盐酸维拉帕米缓释片 盐酸维拉帕米缓释片 [zh]
 • การออกเสียง : 单硝酸异山梨酯缓释片 单硝酸异山梨酯缓释片 [zh]
 • การออกเสียง : 拉西地平片 拉西地平片 [zh]
 • การออกเสียง : 氯沙坦钾氢氯噻嗪片 氯沙坦钾氢氯噻嗪片 [zh]
 • การออกเสียง : 贝前列素钠片 贝前列素钠片 [zh]
 • การออกเสียง : 盐酸沙格雷酯片 盐酸沙格雷酯片 [zh]
 • การออกเสียง : 缬沙坦氢氯噻嗪片 缬沙坦氢氯噻嗪片 [zh]
 • การออกเสียง : 替格瑞洛片 替格瑞洛片 [zh]
 • การออกเสียง : 盐酸阿罗洛尔片 盐酸阿罗洛尔片 [zh]
 • การออกเสียง : 硝苯地平控释片 硝苯地平控释片 [zh]