หมวดหมู่:

medicine

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmedicine

 • การออกเสียง : Dupuytren's contracture Dupuytren's contracture [en]
 • การออกเสียง : Parakeratosis Parakeratosis [en]
 • การออกเสียง : traumatologie traumatologie [ro]
 • การออกเสียง : Michaelis-Menten Michaelis-Menten [en]
 • การออกเสียง : prurigo prurigo [pt]
 • การออกเสียง : аутосомаль-рецессив аутосомаль-рецессив [tt]
 • การออกเสียง : nadwyrężenie nadwyrężenie [pl]
 • บันทึกการออกเสียง : pamidronate pamidronate [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : archiater archiater [la]
 • การออกเสียง : клотримазол клотримазол [ru]
 • การออกเสียง : β-lactamases β-lactamases [en]
 • การออกเสียง : porin porin [tly]
 • การออกเสียง : paracortex paracortex [en]
 • การออกเสียง : seretide seretide [en]
 • การออกเสียง : Elizabeth Blackburn Elizabeth Blackburn [en]
 • การออกเสียง : Paul Nurse Paul Nurse [en]
 • การออกเสียง : astmatycy astmatycy [pl]
 • การออกเสียง : alergicy alergicy [pl]
 • การออกเสียง : tętniak tętniak [pl]
 • บันทึกการออกเสียง : cenesthopathy cenesthopathy [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Epitifibatide Epitifibatide [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : pediatría pediatría [es]
 • การออกเสียง : retención de líquidos retención de líquidos [es]
 • การออกเสียง : adrenokortikotropik hormon adrenokortikotropik hormon [tr]
 • การออกเสียง : adrenokortikotropin adrenokortikotropin [tr]
 • การออกเสียง : abetalipoproteinemi abetalipoproteinemi [tr]
 • การออกเสียง : lyssophobia lyssophobia [en]
 • การออกเสียง : лекарственное лекарственное [ru]
 • การออกเสียง : ACTH ACTH [ca]
 • การออกเสียง : normalflora normalflora [sv]
 • การออกเสียง : maść maść [pl]
 • การออกเสียง : involution involution [en]
 • การออกเสียง : clevidipine clevidipine [en]
 • การออกเสียง : alirocumab alirocumab [en]
 • การออกเสียง : dysproteinemia dysproteinemia [pl]
 • การออกเสียง : Auramine-rhodamine Auramine-rhodamine [en]
 • การออกเสียง : амитриптилин амитриптилин [ru]
 • การออกเสียง : esofagograma esofagograma [es]
 • การออกเสียง : трихология трихология [tt]
 • การออกเสียง : алопеция алопеция [ru]
 • การออกเสียง : antifungals antifungals [en]
 • การออกเสียง : erythrokeratoderma erythrokeratoderma [en]
 • การออกเสียง : cava cava [no]
 • การออกเสียง : paracetamol paracetamol [en]
 • การออกเสียง : glomerulus glomerulus [en]
 • การออกเสียง : 陰核深動脈 陰核深動脈 [ja]
 • การออกเสียง : опиоид опиоид [ru]
 • การออกเสียง : villi villi [fi]
 • การออกเสียง : ovulation ovulation [en]
 • บันทึกการออกเสียง : brompheniramine brompheniramine [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Turbidimeter Turbidimeter [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : syringeability syringeability [en]
 • การออกเสียง : ascite ascite [en]
 • การออกเสียง : renovascular renovascular [ca]
 • การออกเสียง : Marchiafava-Bignami Marchiafava-Bignami [it]
 • การออกเสียง : phosphodiesterase phosphodiesterase [en]
 • การออกเสียง : methylxanthine methylxanthine [en]
 • การออกเสียง : Rachenraum Rachenraum [de]
 • การออกเสียง : trizyklisch trizyklisch [de]
 • การออกเสียง : Hypermenorrhoe Hypermenorrhoe [de]
 • การออกเสียง : makrozytär makrozytär [de]
 • การออกเสียง : Sandifer Sandifer [en]
 • บันทึกการออกเสียง : Claudius Galen Claudius Galen [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : Yergason's test Yergason's test [en]
 • การออกเสียง : LHON LHON [en]
 • การออกเสียง : leukocytoclasis leukocytoclasis [en]
 • การออกเสียง : risk-conferring risk-conferring [en]
 • บันทึกการออกเสียง : Dracunculus medinensis Dracunculus medinensis [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : cytosolic proteases cytosolic proteases [en]
 • การออกเสียง : pilus pilus [la]
 • การออกเสียง : atovaquone atovaquone [nl]
 • การออกเสียง : Physiologists Physiologists [en]
 • การออกเสียง : impetiginization impetiginization [en]
 • การออกเสียง : laryngotracheobronchitis laryngotracheobronchitis [en]
 • บันทึกการออกเสียง : Schatzker Schatzker [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : physiotherapeutic physiotherapeutic [en]
 • การออกเสียง : toksikologisk toksikologisk [da]
 • บันทึกการออกเสียง : oedematous oedematous [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : multifaktoriell multifaktoriell [de]
 • การออกเสียง : bypass bypass [en]
 • การออกเสียง : deoxynucleotide deoxynucleotide [en]
 • บันทึกการออกเสียง : akinetopsia akinetopsia [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : camptothecin camptothecin [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : prosopagnosia prosopagnosia [en]
 • การออกเสียง : Prosopagnosie Prosopagnosie [fr]
 • การออกเสียง : prosopagnosi prosopagnosi [sv]
 • การออกเสียง : 门冬氨酸钾镁片 门冬氨酸钾镁片 [zh]
 • การออกเสียง : 盐酸特拉唑嗪片 盐酸特拉唑嗪片 [zh]
 • การออกเสียง : 左乙拉西坦口服溶液 左乙拉西坦口服溶液 [zh]
 • การออกเสียง : 奥卡西平口服混悬液 奥卡西平口服混悬液 [zh]
 • การออกเสียง : 氟哌噻吨美利曲辛片 氟哌噻吨美利曲辛片 [zh]
 • การออกเสียง : 拉莫三嗪分散片 拉莫三嗪分散片 [zh]
 • การออกเสียง : 托吡酯胶囊 托吡酯胶囊 [zh]
 • การออกเสียง : 阿戈美拉汀片 阿戈美拉汀片 [zh]
 • การออกเสียง : 盐酸齐拉西酮胶囊 盐酸齐拉西酮胶囊 [zh]
 • การออกเสียง : 巴氯芬片 巴氯芬片 [zh]
 • การออกเสียง : 恩他卡朋双多巴片 恩他卡朋双多巴片 [zh]
 • การออกเสียง : 利培酮口服液 利培酮口服液 [zh]
 • การออกเสียง : 氢溴酸西酞普兰片 氢溴酸西酞普兰片 [zh]
 • การออกเสียง : 盐酸曲唑酮片 盐酸曲唑酮片 [zh]