• การออกเสียงคำว่า Defibrinierungssyndrom Defibrinierungssyndrom [de]
 • การออกเสียงคำว่า sclerosing panencephalitis sclerosing panencephalitis [en]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า zoster sine herpete zoster sine herpete [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า commissurotomy commissurotomy [en]
 • การออกเสียงคำว่า アセトアミノフェン アセトアミノフェン [ja]
 • การออกเสียงคำว่า pauciarticular arthritis pauciarticular arthritis [en]
 • การออกเสียงคำว่า Gingivectomy Gingivectomy [en]
 • การออกเสียงคำว่า метандростенолон метандростенолон [uk]
 • การออกเสียงคำว่า спондилолистез спондилолистез [tt]
 • การออกเสียงคำว่า протрузия протрузия [ru]
 • การออกเสียงคำว่า данабол данабол [tt]
 • การออกเสียงคำว่า гинекомастия гинекомастия [ru]
 • การออกเสียงคำว่า парлодел парлодел [tt]
 • การออกเสียงคำว่า бромкриптин бромкриптин [tt]
 • การออกเสียงคำว่า нандролон нандролон [tt]
 • การออกเสียงคำว่า фенилпропионат фенилпропионат [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Meningism Meningism [en]
 • การออกเสียงคำว่า endovenous endovenous [en]
 • การออกเสียงคำว่า sinopulmonary sinopulmonary [en]
 • การออกเสียงคำว่า Binswanger Binswanger [en]
 • การออกเสียงคำว่า Ototoxicity Ototoxicity [en]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า clexane clexane [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า hawkinsinuria hawkinsinuria [en]
 • การออกเสียงคำว่า tracer tracer [fr]
 • การออกเสียงคำว่า segmentectomy segmentectomy [en]
 • การออกเสียงคำว่า pyothorax pyothorax [en]
 • การออกเสียงคำว่า dysdiadochokinesis dysdiadochokinesis [en]
 • การออกเสียงคำว่า alfacalcidol alfacalcidol [en]
 • การออกเสียงคำว่า Nimodipine Nimodipine [en]
 • การออกเสียงคำว่า 혈액 순환 혈액 순환 [ko]