หมวดหมู่:

medicine

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmedicine

 • การออกเสียงคำว่า Polymorphonuclear Eosinophil Polymorphonuclear Eosinophil [en]
 • การออกเสียงคำว่า Chlorphenamine Chlorphenamine [en]
 • การออกเสียงคำว่า palmar erythema palmar erythema [en]
 • การออกเสียงคำว่า rouleaux formation rouleaux formation [en]
 • การออกเสียงคำว่า mantle cell lymphoma mantle cell lymphoma [en]
 • การออกเสียงคำว่า proteasome inhibitor proteasome inhibitor [en]
 • การออกเสียงคำว่า spider angioma spider angioma [en]
 • การออกเสียงคำว่า spider nevi spider nevi [en]
 • การออกเสียงคำว่า spider nevus spider nevus [en]
 • การออกเสียงคำว่า Nevus araneus Nevus araneus [en]
 • การออกเสียงคำว่า genitofemoral nerve genitofemoral nerve [en]
 • การออกเสียงคำว่า light chain amyloidosis light chain amyloidosis [en]
 • การออกเสียงคำว่า plaquenil plaquenil [en]
 • การออกเสียงคำว่า Mycobacterium avium-intracellulare (MAI) Mycobacterium avium-intracellulare (MAI) [en]
 • การออกเสียงคำว่า Sinus Tachycardia Sinus Tachycardia [en]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า RAA SYSTEM RAA SYSTEM [] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า renin-angiotensin-aldosterone renin-angiotensin-aldosterone [en]
 • การออกเสียงคำว่า transaminitis transaminitis [en]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Mezavant Mezavant [] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ادویات ادویات [ur | ota] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า Dysfibrinogenämie Dysfibrinogenämie [de]
 • การออกเสียงคำว่า Defibrinierungssyndrom Defibrinierungssyndrom [de]
 • การออกเสียงคำว่า sclerosing panencephalitis sclerosing panencephalitis [en]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า zoster sine herpete zoster sine herpete [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า commissurotomy commissurotomy [en]
 • การออกเสียงคำว่า アセトアミノフェン アセトアミノフェン [ja]
 • การออกเสียงคำว่า pauciarticular arthritis pauciarticular arthritis [en]
 • การออกเสียงคำว่า Gingivectomy Gingivectomy [en]
 • การออกเสียงคำว่า метандростенолон метандростенолон [uk]
 • การออกเสียงคำว่า спондилолистез спондилолистез [tt]
 • การออกเสียงคำว่า протрузия протрузия [ru]
 • การออกเสียงคำว่า данабол данабол [tt]
 • การออกเสียงคำว่า гинекомастия гинекомастия [ru]
 • การออกเสียงคำว่า парлодел парлодел [tt]
 • การออกเสียงคำว่า бромкриптин бромкриптин [tt]
 • การออกเสียงคำว่า нандролон нандролон [tt]
 • การออกเสียงคำว่า фенилпропионат фенилпропионат [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Meningism Meningism [en]
 • การออกเสียงคำว่า endovenous endovenous [en]
 • การออกเสียงคำว่า sinopulmonary sinopulmonary [en]
 • การออกเสียงคำว่า Binswanger Binswanger [en]
 • การออกเสียงคำว่า Ototoxicity Ototoxicity [en]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า clexane clexane [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า hawkinsinuria hawkinsinuria [en]
 • การออกเสียงคำว่า tracer tracer [fr]
 • การออกเสียงคำว่า segmentectomy segmentectomy [en]
 • การออกเสียงคำว่า pyothorax pyothorax [en]
 • การออกเสียงคำว่า dysdiadochokinesis dysdiadochokinesis [en]
 • การออกเสียงคำว่า alfacalcidol alfacalcidol [en]
 • การออกเสียงคำว่า Nimodipine Nimodipine [en]
 • การออกเสียงคำว่า 혈액 순환 혈액 순환 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า erythema multiforme erythema multiforme [en]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า targetoid targetoid [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า Nikolsky's sign Nikolsky's sign [en]
 • การออกเสียงคำว่า gonorrhoeae gonorrhoeae [en]
 • การออกเสียงคำว่า papular papular [pt]
 • การออกเสียงคำว่า Gianotti-Crosti syndrome Gianotti-Crosti syndrome [en]
 • การออกเสียงคำว่า papillitis papillitis [en]
 • การออกเสียงคำว่า chromophobe chromophobe [en]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า hyposmia hyposmia [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า Fluvastatin Fluvastatin [en]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Cerivastatin Cerivastatin [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า orchitis orchitis [en]
 • การออกเสียงคำว่า epididymitis epididymitis [en]
 • การออกเสียงคำว่า Strikturen Strikturen [de]
 • การออกเสียงคำว่า Becherzellen Becherzellen [de]
 • การออกเสียงคำว่า Zylinderepithel Zylinderepithel [de]
 • การออกเสียงคำว่า Mukosafalte Mukosafalte [de]
 • การออกเสียงคำว่า Langzeit-pH-Metrie Langzeit-pH-Metrie [de]
 • การออกเสียงคำว่า gastroösophageale Refluxkrankheit gastroösophageale Refluxkrankheit [de]
 • การออกเสียงคำว่า Luftaufstoßen Luftaufstoßen [de]
 • การออกเสียงคำว่า Kallman syndrome Kallman syndrome [en]
 • การออกเสียงคำว่า Clavam Clavam [en]
 • การออกเสียงคำว่า stumpfes Trauma stumpfes Trauma [de]
 • การออกเสียงคำว่า bisphosphonate bisphosphonate [en]
 • การออกเสียงคำว่า Rarefizierung Rarefizierung [de]
 • การออกเสียงคำว่า Verschmälerung Verschmälerung [de]
 • การออกเสียงคำว่า Spongiosabälkchen Spongiosabälkchen [de]
 • การออกเสียงคำว่า virilism virilism [en]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า clomifene clomifene [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า co-cyprindiol co-cyprindiol [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า X-rays X-rays [en]
 • การออกเสียงคำว่า photoepilation photoepilation [en]
 • การออกเสียงคำว่า Synacthen Synacthen [en]
 • การออกเสียงคำว่า somatostatinoma somatostatinoma [en]
 • การออกเสียงคำว่า Pendred's syndrome Pendred's syndrome [en]
 • การออกเสียงคำว่า septischer Schock septischer Schock [de]
 • การออกเสียงคำว่า neurogener Schock neurogener Schock [de]
 • การออกเสียงคำว่า kardiogener Schock kardiogener Schock [de]
 • การออกเสียงคำว่า hypovolämischer Schock hypovolämischer Schock [de]
 • การออกเสียงคำว่า biguanide biguanide [en]
 • การออกเสียงคำว่า Somogyi effect Somogyi effect [en]
 • การออกเสียงคำว่า hypothyreote Struma hypothyreote Struma [de]
 • การออกเสียงคำว่า hyperthyreote Struma hyperthyreote Struma [de]
 • การออกเสียงคำว่า euthyreote Struma euthyreote Struma [de]
 • การออกเสียงคำว่า Thyreotropin Thyreotropin [de]
 • การออกเสียงคำว่า isthmus isthmus [en]
 • การออกเสียงคำว่า unfraktioniertes Heparin unfraktioniertes Heparin [de]
 • การออกเสียงคำว่า Thromboxan Thromboxan [de]
 • การออกเสียงคำว่า von-Willebrand-Faktor von-Willebrand-Faktor [de]