หมวดหมู่:

medicine

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmedicine

 • การออกเสียง : desmopressin desmopressin [en]
 • การออกเสียง : desoksiribonükleik asit desoksiribonükleik asit [tr]
 • การออกเสียง : Desomorphin Desomorphin [de]
 • การออกเสียง : desònid desònid [ca]
 • การออกเสียง : desoxicortona desoxicortona [pt]
 • การออกเสียง : desoximetasona desoximetasona [pt]
 • การออกเสียง : despejar la congestión despejar la congestión [es]
 • การออกเสียง : detemir detemir [en]
 • การออกเสียง : detoksykacja detoksykacja [pl]
 • การออกเสียง : Detorquierung Detorquierung [de]
 • การออกเสียง : detritus detritus [en]
 • การออกเสียง : devascularization devascularization [en]
 • การออกเสียง : developman tankı developman tankı [tr]
 • การออกเสียง : dexametasona dexametasona [ca]
 • การออกเสียง : dexclorfeniramina dexclorfeniramina [pt]
 • การออกเสียง : Dextroangiokardiografie Dextroangiokardiografie [de]
 • การออกเสียง : dextrometorfan dextrometorfan [ca]
 • การออกเสียง : dextropropoxifè dextropropoxifè [ca]
 • การออกเสียง : Dezeleration Dezeleration [de]
 • การออกเสียง : diabetes insipidus diabetes insipidus [pt]
 • การออกเสียง : diabetic ketoacidosis diabetic ketoacidosis [en]
 • การออกเสียง : diagnosi diagnosi [it]
 • การออกเสียง : diagnostic diagnostic [en]
 • การออกเสียง : diagnosticera diagnosticera [sv]
 • การออกเสียง : diagnostician diagnostician [en]
 • การออกเสียง : diagnostics diagnostics [en]
 • การออกเสียง : diagnostyczne diagnostyczne [pl]
 • การออกเสียง : diagnostyczny diagnostyczny [pl]
 • การออกเสียง : diagnostyk diagnostyk [pl]
 • การออกเสียง : diagnoza diagnoza [pl]
 • การออกเสียง : diagnozować diagnozować [pl]
 • การออกเสียง : Dialysat Dialysat [de]
 • การออกเสียง : Dialysator Dialysator [de]
 • การออกเสียง : dialyse dialyse [da]
 • การออกเสียง : Dialysegerät Dialysegerät [de]
 • การออกเสียง : Dialyseverfahren Dialyseverfahren [de]
 • การออกเสียง : Dialysierflüssigkeit Dialysierflüssigkeit [de]
 • การออกเสียง : Diarrhö Diarrhö [de]
 • การออกเสียง : diastematomyelia diastematomyelia [en]
 • การออกเสียง : diastolic diastolic [en]
 • การออกเสียง : diazepam diazepam [en]
 • การออกเสียง : diclofenac diclofenac [en]
 • การออกเสียง : dicloxacil·lina dicloxacil·lina [ca]
 • การออกเสียง : Dietätik Dietätik [de]
 • การออกเสียง : dietilcarbamazepina dietilcarbamazepina [ca]
 • การออกเสียง : difenhidramina difenhidramina [ca]
 • การออกเสียง : difenilhidantoïna difenilhidantoïna [ca]
 • การออกเสียง : difenoxilat difenoxilat [ca]
 • การออกเสียง : diflunisal diflunisal [pt]
 • การออกเสียง : digestió digestió [ca]
 • การออกเสียง : digestòleg digestòleg [ca]
 • การออกเสียง : digitalis digitalis [de]
 • การออกเสียง : digitoxina digitoxina [pt]
 • การออกเสียง : digoxina digoxina [ca]
 • การออกเสียง : dihydrofolate reductase dihydrofolate reductase [en]
 • การออกเสียง : dihydroorotate dehydrogenase dihydroorotate dehydrogenase [en]
 • การออกเสียง : dihydropteroate diphosphate dihydropteroate diphosphate [en]
 • บันทึกการออกเสียง : dihydrorhodamine dihydrorhodamine [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : dihydroxycholecalciferol dihydroxycholecalciferol [en]
 • การออกเสียง : diltiazem diltiazem [pt]
 • การออกเสียง : dilutive dilutive [en]
 • การออกเสียง : dimenhidrinat dimenhidrinat [ca]
 • การออกเสียง : dimentindè dimentindè [ca]
 • การออกเสียง : dimerize dimerize [en]
 • การออกเสียง : dimethyl sulfoxide dimethyl sulfoxide [en]
 • การออกเสียง : dimetotiazina dimetotiazina [pt]
 • การออกเสียง : Diodenlaserkoagulation Diodenlaserkoagulation [de]
 • การออกเสียง : Diphenidol Diphenidol [en]
 • การออกเสียง : dipirona dipirona [pt]
 • การออกเสียง : Diplegie Diplegie [de]
 • การออกเสียง : diplopi diplopi [tr]
 • การออกเสียง : diplopie diplopie [nl]
 • การออกเสียง : Diprobase Diprobase [en]
 • การออกเสียง : dipyrone dipyrone [en]
 • การออกเสียง : diş ipi diş ipi [tr]
 • การออกเสียง : diskbråck diskbråck [sv]
 • การออกเสียง : dislipidemi dislipidemi [tr]
 • การออกเสียง : disnea disnea [es]
 • การออกเสียง : dispnea dispnea [it]
 • การออกเสียง : Disprin Disprin [en]
 • การออกเสียง : pyrimidine synthesis pyrimidine synthesis [en]
 • การออกเสียง : Dissoziationsanästhesie Dissoziationsanästhesie [de]
 • การออกเสียง : distal kıvrıntılı borucuk distal kıvrıntılı borucuk [tr]
 • การออกเสียง : distally distally [en]
 • การออกเสียง : distenta distenta [ca]
 • การออกเสียง : distimik bozukluk distimik bozukluk [tr]
 • การออกเสียง : distorsion distorsion [fr]
 • การออกเสียง : Distraktionsosteogenese Distraktionsosteogenese [de]
 • การออกเสียง : Disulfiram Disulfiram [en]
 • การออกเสียง : Diuresehemmung Diuresehemmung [de]
 • การออกเสียง : Diuretikum Diuretikum [de]
 • การออกเสียง : diverticulum diverticulum [en]
 • การออกเสียง : diyamanyetik anizotropi diyamanyetik anizotropi [tr]
 • การออกเสียง : dış asalakkıran dış asalakkıran [tr]
 • การออกเสียง : dışkı dışkı [tr]
 • การออกเสียง : dışkı bilimi dışkı bilimi [tr]
 • การออกเสียง : dışkı kaçırma dışkı kaçırma [tr]
 • การออกเสียง : dışkı tutamama dışkı tutamama [tr]
 • การออกเสียง : dışkılama dışkılama [tr]
 • การออกเสียง : dłutowanie dłutowanie [pl]